Webblog burgemeester

Burgemeester Hetty Hafkamp praat bij.

Bergense scholierendictee

Vorige week hebt u in de gemeentekrant kunnen lezen dat ik de eer had om het eerste Bergense scholierendictee voor te lezen. Het dictee was een initiatief van het PCC Bergen en was georganiseerd voor de 4 beste spellers van groep 8 van alle basisscholen in Bergen. Een heel goed initiatief, want de Nederlandse taal goed spreken en schrijven is zó belangrijk. Goed dat dit op deze manier gestimuleerd wordt en dat ik hieraan een bijdrage mocht leveren. 

En wat heb ik ervan genoten, al die aandachtige koppies in de aula van het PCC. "Wilt u dat woord nog een keer zeggen?" en "Moet er nu nog een komma achter?" Ik moet wel eerlijk bekennen, dat ik het zelf best een pittig dictee vond. Ik weet zeker dat ik het ook niet foutloos zou hebben gemaakt. Er kwamen bijvoorbeeld woorden in voor als ‘bingoën voor AOW’ers’. Nou, ga daar maar eens aan staan! 

Fiene Schipper van de Teun de Jagerschool won het dictee en mocht een bokaal in ontvangst nemen en een boekenbon, beschikbaar gesteld door de Eerste Bergensche Boekhandel. Ik hoop van harte, dat dit dictee de start was van een mooie jaarlijkse traditie in de gemeente Bergen!

5 februari 2020