Verkiezingen

Elke Nederlander van 18 jaar en ouder met kiesrecht mag stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ofwel stemrecht). Stemmen is in Nederland niet verplicht.

Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.

Stemmen op 14, 15 en 16 maart

U kunt voor de gemeenteraad stemmen op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022. Op woensdag zijn alle stembureaus open. Op maandag en dinsdag een beperkt aantal. Welke dat zijn, bepalen we nog. Zo spreiden we de drukte in stembureaus.

Vind meer algemene informatie op Elke Stem Telt

Stemmen voor de gemeenteraad

U mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 als u:

  • op 31 januari 2022 staat ingeschreven als inwoner van onze gemeente in de Basisregistratie Personen;
  • op 16 maart 2022 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Komt u uit een ander land? Lees of u mag stemmen

bekijk uitslagen voorgaande verkiezingen