Vezel met snelheid van het licht

Glasvezel is een vezel van glas die zo dun is als een haar. Met deze vezel deel je data met de snelheid van het licht. Dit uitwisselen van data gebeurt door knipperende lichtsignalen. Dit is een belangrijk verschil met internet via de televisiekabel (coax) en de telefoonlijn (koperkabel). Internet via deze laatste 2 lijnen gebeurt via impulsen van elektriciteit.

Snel en betrouwbaar internet

Vitaliteit en bereikbaarheid van onze kernen heel belangrijk: snel en betrouwbaar internet is voor iedereen. In de gemeente Bergen is nog niet overal snel internet.

Voordelen van glasvezel zijn o.a.:

  • Meer bandbreedte,  meer capaciteit.
  • Upload snelheid even groot als download snelheid.
  • Stabiel internet; minder last van storingen door bijv. warmte vergeleken met koperkabels.
  • Zuiniger in gebruik door gebruik licht in plaats van elektriciteit.
  • Open netwerk, vaak meerdere aanbieders op 1 netwerk.

Rol van de gemeente

De wens voor glasvezelaanleg in gemeente Bergen bestaat al jarenlang. Bewonerscollectief Bergen Breedband maakt zich al jarenlang hard voor de aanleg van glasvezel in de hele gemeente.

De aanleg van snel internet/glasvezel is een vrije markt. Iedereen mag een campagne starten en kabels in de grond leggen. De gemeente heeft hier géén invloed op. Dit alles gebeurt op basis van de Telecommunicatiewet waarin onder andere deze gedoogplicht voor gemeenten geregeld wordt. Wel kunnen wij aangeven wat onze wensen, voorschriften en eisen zijn met betrekking tot de aanleg en uitvoering.

E-fiber is een partij die zich bij de gemeente heeft gemeld. Met E-fiber heeft de gemeente afspraken gemaakt die in een overeenkomst opgenomen zijn. Naast de regelgeving die al bestaat en geldt voor werkzaamheden in openbare grond, zijn aanvullende afspraken opgenomen. Voornaamste doelen van de gemeente zijn om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen waarbij de maatschappelijke overlast en kosten zo laag mogelijk zijn.

Keuze voor E-Fiber

Gemeente Bergen wil razendsnel internet voor iedereen. Dus ook onze inwoners en ondernemers in de buitengebieden. Onze gemeente is een langgerekte gemeente met juist veel prachtige buitengebieden. Wij willen dat de internetsnelheid daar ook aan de moderne normen voldoet. E-fiber heeft zich als eerste marktpartij bij gemeente gemeld. En E-Fiber biedt die gelegenheid, om dus in de héle gemeente – dus óók in de buitengebieden – glasvezel aan te leggen.

Toestaan aanleg netwerk

De gemeente moet op basis van nationale wetgeving de aanleg van een telecommunicatienetwerk toestaan. Als een partij zich bij de gemeente meldt, kan de gemeente deze partij niet weigeren, maar wel voorwaarden en voorschriften stellen aan deze partij. Omwille van onder andere de maatschappelijke overlast en kosten, maar ook zaken zoals veiligheid, zal de gemeente de aanleg van een dergelijk netwerk door meerdere partijen nooit tegelijkertijd laten uitvoeren. Mocht een andere partij echter de wens hebben om, na de aanleg van het netwerk door E-fiber, een eigen netwerk aan te leggen dan zal de gemeente dat moeten toelaten.

Aanleggen van een internetverbinding is geen nutsvoorziening. Nutsbeheerders voor water, gas en elektriciteit worden bij wet aangewezen door de overheid. Dit geldt niet voor telecommunicatie aanbieders. Dit wordt overgelaten aan de vrije markt. Marktpartijen een netwerk voor telecommunicatie aanleggen, zo lang dit een openbaar netwerk is.

Aanbod

De gemeente is geen partij bij een aanbod of in een (mogelijke) overeenkomst tussen aanbieder en bewoner. De gemeente geeft daarin ook geen advies. De overweging voor het afnemen van een dienst is alleen voor de bewoner zelf.

Wel kan de gemeente iets zeggen over de aansluiting van de woning op het glasvezel netwerk. Tussen E-fiber en de gemeente Bergen is de afspraak gemaakt dat bij het afnemen van een abonnement elke woning kosteloos aangesloten wordt. Er is geen restrictie op het aantal meters dat nodig is om de woning aan te sluiten op het netwerk. Wel kunnen er omstandigheden zijn dat een aansluiting technisch niet mogelijk is (dat is echter een overweging van de aannemer op het moment van aanleg).

Als de aanleg van het glasvezelnetwerk door E-fiber is afgerond en u hebt geen huisaansluiting genomen, maar u wilt dit achteraf alsnog, dan is E-fiber (of mogelijke andere aanbieder op hun netwerk) uw rechtstreekse aanspreekpunt om dit te regelen. Hieraan kunnen (mogelijk) kosten voor in rekening worden gebracht. Dit gebeurt dan op offertebasis door hen.

Blijven bij Ziggo of KPN

U bent uiteraard vrij in uw keuze om bij uw huidige internet aanbieder te blijven, zoals Ziggo of KPN (of een andere aanbieder). Deze partijen maken echter (op dit moment) geen gebruik van het glasvezelnetwerk van E-fiber. Zij hebben hun eigen netwerk op respectievelijk de tv-kabel (coax) en telefoonlijn (koper). Als u gebruik wilt maken van het glasvezelnetwerk, dan hebt u de keuze uit marktpartijen die een dienst op dit netwerk gaan leveren.