Werkzaamheden omgeving Tymonskroft en Blankenberg

Maandag 18 februari start Kreeft Infra met de reconstructie van de wijk Tymonskroft en Blankenberg in Egmond-Binnen. De wijk wordt heringericht en er komt een drainagesysteem in de rijweg. De werkzaamheden duren tot half augustus 2019.

De werkzaamheden in de wijk worden in fases uitgevoerd:

  • Eerst worden verschillende bomen gekapt in de wijk. Na de herinrichting planten we in het najaar weer nieuwe bomen in de wijk;
  • De wegen en voetpaden worden opgebroken en er wordt een drainagestelsel aangelegd. De drainage zorgt voor een beter afwateringssysteem en een goede beheersing van de grondwaterstand. Nu hebben de bewoners namelijk na zware regenval last van water op straat, waardoor de woningen minder goed bereikbaar zijn;
  • Er komen in de wijk meer en duidelijk herkenbare parkeerplaatsen;
  • Een trottoir wordt aangelegd;
  • In de straat komen waterdoorlatende straatstenen.

Beperkte bereikbaarheid

Voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden, worden de wegen en paden afgezet. De woningen blijven bereikbaar via loopmatten. Tijdens het werk zijn er wel minder parkeerplaatsen beschikbaar. Bewoners wordt gevraagd de auto elders in de omgeving te parkeren. De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten wordt uiteraard gewaarborgd.

Meer informatie?

  • Meer informatie over de werkzaamheden en het nieuwe inrichtingsplan, vindt u onder plannen en projecten.
  • Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan Harry Hofman, toezichthouder van de gemeente Bergen: harryhofman@debuch.nl, telefoon: 088 909 78 49.
Naar het overzicht