2e paspoort

U hebt recht op een 2e paspoort als u de noodzaak daarvan kunt aantonen. Ook als u om niet-zakelijke of beroepsmatige redenen een 2e paspoort nodig hebt, kunt u er 1 aanvragen. In alle gevallen moet u als aanvrager bewijsstukken overleggen.

afspraak 2e paspoort aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een 2e paspoort? De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens geeft meer informatie over de voorwaarden voor een 2e paspoort.

Kosten 2024

soort kosten tarief 2024
Tweede paspoort / Zakenpaspoort vanaf 18 jaar € 83,80
Tweede paspoort / Zakenpaspoort voor kinderen t/m 17 jaar € 63,40

Meenemen

  • Alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) die u nog hebt, ook als ze zijn verlopen.
  • Een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s.  
  • Bewijsstukken, zoals:
    • Uw oude paspoort met stempels of visa.
    • Een boeking van een reis naar een conflicterend land waarvan in het eerste paspoort een visum zit.
    • Een brief van uw werkgever als u veel voor uw werk reist en uw paspoort regelmatig bij een ambassade ligt voor een visumaanvraag. 
  • Als u onder curatele staat: schriftelijke toestemming van de curator.