Afschrift Burgerlijke Stand

Een afschrift uit de burgerlijke stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. U vraagt dit afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

U ontvangt het afschrift uit de burgerlijke stand innen 3-5 werkdagen. Dat is afhankelijk van de post. Maakt u online een afspraak dan kunt u het op de afspraak meteen meenemen.

Inloggen met DigiD afschrift Burgerlijke Stand aanvragen afspraak maken Burgerlijke Stand

Wat neem ik mee?

Persoonlijk afhalen

 • Uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning).

Schriftelijk aanvragen

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een door u ondertekende brief waarin de reden van uw aanvraag staat.

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen.

De gemachtigde neemt mee bij de aanvraag.

 • Volledig ingevulde en door gever van de machtiging ondertekende formulier.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gever van de machtiging.
 • Een eigen identiteitsbewijs van de gemachtigde.
iemand machtigen aanvraag burgerzaken (pdf, 157 KB)

Er is verschil tussen een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand en een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP).

Een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand:

 • Is een afschrift van een bestaande akte.
 • Heeft betrekking op geboorte, huwelijk of overlijden.
 • Bevat géén adresgegevens.
 • Is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar geboorte, huwelijk of overlijden heeft plaatsgevonden.

Een uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

 • Bevat persoonsgegevens die van u als inwoner bekend zijn bij de gemeente (geslachtsnaam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, adres).
 • Is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar u woont.

Hoe vraag ik een Attestatie de vita aan?

Een Attestatie de vita moet u aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat. U moet de aanvraag voor een Attestatie de vita in persoon doen. Iemand anders kan de aanvraag niet voor u doen (ook niet met een machtiging).

Vraagt uw pensioenfonds het bewijs van u? Dan is het gratis. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds meenemen bij de afspraak op het gemeentehuis.

Verschil Attestatie de vita en Bewijs van in leven zijn

Een 'Attestatie de vita' toont aan dat u in leven bent op het moment dat het afschrift wordt afgegeven. De Attestatie de vita wordt vaak aangevraagd voor buitenlandse instanties die hierom vragen.

In Nederland hebt u een Bewijs van in leven zijn nodig. Hiervoor kunt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen. Dit kan online of persoonlijk op het gemeentehuis. Welke variant u nodig hebt kunt u eventueel navragen bij de instantie die het document van u wil hebben.

Kosten 2024

soort kosten tarief 2024
Uittreksel of afschrift burgerlijke stand € 16,60