Tarieven voor afvalinzameling

Een gemeente mag op de afvalinzameling geen winst maken. Maar ook geen verlies. De afvalstoffenheffingen mogen we alleen gebruiken voor het inzamelen, verwerken en afvoeren van afval. We moeten afval beter gaan scheiden. Anders lopen de kosten en tarieven verder op.

Inzicht in uw kosten van afval

Op het digitaal loket van Cocensus kunt u uw kosten voor afval in de gaten houden. U kunt zien hoe vaak u uw rolcontainer voor restafval heeft laten legen. Of  hoe vaak u een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval hebt gegooid.

soort kosten tarief 2024
Eénpersoons huishouden € 235,00
Twee of meerpersoons huishouden € 312,00
Tweede woning/vakantiewoning € 312,00
Voor een 3e container gft 240 liter € 156,00
Voor een extra container huishoudelijk afval 240 liter € 312,00
+ lediging container 140 liter per keer € 3,64
+ lediging container 240 liter per keer € 6,25
+ inworp 30 liter per keer € 0,55
+ inworp 60 liter per keer € 1,10
verstrekken milieupas bij vermissing / tweede milieupas € 10,50
ophalen grofvuil, takken max 2m3, bruin-/witgoed of matrassen max 2 stuks € 15,20
omwisselen ander formaat gft- of restafval container € 36,90
vervangen container na onzorgvuldig handelen € 42,20
omwisselen afvalpas > container of container > afvalpas € 36,90

Prijsstijging tegengaan door afval scheiden

Door afval te scheiden in verschillende soorten, voordat het wordt ingezameld, kunnen we prijsstijging tegengaan. De hoeveelheid restafval wordt dan zo klein mogelijk. Recycling is goedkoper dan verbranden van afval. We willen de afvalstoffenheffing zo weinig mogelijk laten stijgen. 

Kosten afvalverwerking stijgen

De tarieven voor afvalinzameling stijgen in het hele land. Alle gemeenten hebben te maken met hogere kosten voor de verbranding van restafval door de afvalverwerkers (‘vuilverbrandingsinstallaties’). Daarbovenop heft het Rijk verbrandingsbelasting voor restafval. Deze belasting is in de afgelopen jaren ook fors gestegen. Restafval verbranden wordt zo steeds duurder. 

Van afval naar Grondstofbeleidsplan

Donderdagavond 20 mei 2022 stemde de gemeenteraad unaniem in met het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Daarin staat hoe gemeente en inwoners de hoeveelheid restafval kunnen terugbrengen tot 30 kilo per inwoner. Nu is dat nog 230 kilo per inwoner. 

Minder restafval is beter voor het milieu. En het zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen. 

Van afval naar Grondstofbeleidsplan 2022-2030 (pdf, 5 MB)

Ander systeem van inzamelen

In het grondstoffenbeleidsplan van afval naar grondstof 2022-2030 (pdf, 5 MB) stelt het college een ander systeem van afval inzamelen voor. Thuis afval scheiden wordt straks een stuk makkelijker.

Inwoners in de laagbouw krijgen een extra container voor afval van plastic, blik en drinkpakken (pbd). Inwoners in de hoogbouw krijgen waar mogelijk zogenaamde cocons voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) bij hun complex. We breiden de milieuparkjes uit. En er komen containers voor luiers en voor kleine elektrische apparaten. Ook komen er meer papier- en textielcontainers.

Vanaf 1 januari 2024 afvaltarief omlaag

Deze maatregelen starten in 2022. Vanaf 1 januari 2024 gaat het vaste afval-tarief omlaag. Inwoners betalen dan een variabel tarief voor restafval per aanbieding van restafval.

Maatwerk per kern

Het college wil ook maatwerk bij het invoeren van de maatregelen. De ene wijk in de gemeente kenmerkt zich door recreatiewoningen, de andere door jonge gezinnen, of juist veel ouderen. Waar in grote tuinen vaak ruimte is voor een extra bak, is een wijk met kleine tuintjes beter af met een ondergrondse verzamelcontainer. En zo komen er containers voor luiers en incontinentiemateriaal. En een regeling voor mensen met medisch afval.  

Kijk kritisch naar wat u weggooit

Inwoners kunnen nu al wat doen. We gooien namelijk vooral nog veel groente-, fruit en groenafval bij het restafval. Het zou helpen als iedereen kritisch kijkt naar wat bij het restafval wordt gegooid. U kunt nu alvast rustig uitproberen wat werkt, bijvoorbeeld een afvalbakje voor het gft-afval in uw keuken. Of een nieuwe afvalbak die uit meerdere compartimenten bestaat. Er zijn veel manieren om het u makkelijk te maken om afval te scheiden. Zo zorgen we er samen voor dat er veel minder restafval over blijft. En dat scheelt u straks ook geld.

Uw vragen of opmerkingen

Als u vragen hebt, stuurt u dan een e-mail naar afvalscheiden@debuch.nl of belt u naar 14 072 telefoonnummer (zonder netnummer).