Afval

HVC verzorgt de afvalinzameling voor gemeente Bergen. Bekijk de website van HVC of check de HVC afval-app voor al uw vragen over afval.

Kijk op de website van HVC voor informatie over:

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met de klantenservice van HVC

U kunt afval wegbrengen naar de milieustraten van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. U kunt zo elke dag - behalve zondag - terecht bij een locatie in de buurt. Neem u legitimatie mee; alleen inwoners van de gemeenten kunnen afval wegbrengen.

 • Bergen: Kerkedijk 35s / hoek Molenweidtje, 1862 BD Bergen
 • Egmond aan Zee: P. Schotsmanstraat 10, 1931 AR Egmond aan Zee
 • Schoorl: Nieuwendam 1, 1871 BL Schoorl
 • Uitgeest: Molenwerf 27, 1911 DB Uitgeest
 • Castricum: Schulpstet 18, 1901 JH Castricum
 • Heiloo: Rosendaal 2, 1851 RL Heiloo

Openingstijden per dag

Maandag

Locatie Openingstijden
Bergen 13.30-16.00 uur
Egmond aan Zee 09.00-12.00 uur
Schoorl gesloten
Uitgeest 08.30-15.45 uur
Castricum gesloten
Heiloo 08.30-15.45 uur

Dinsdag

Locatie Openingstijden
Bergen 14.30-16.30 uur
Egmond aan Zee gesloten
Schoorl 08.00-13.00 uur
Uitgeest gesloten
Castricum 08.30-15.45 uur
Heiloo 08.30-15.45 uur

Woensdag

Locatie Openingstijden
Bergen 13.30-16.00 uur
Egmond aan Zee 08.30-12.00 uur
Schoorl gesloten
Uitgeest gesloten
Castricum 08.30-15.45 uur
Heiloo 08.30-15.45 uur

Donderdag

Locatie Openingstijden
Bergen 14.30-16.30 uur
Egmond aan Zee gesloten
Schoorl 08.00-13.00 uur
Uitgeest 08.30-15.45 uur
Castricum 08.30-15.45 uur
Heiloo gesloten

Vrijdag

Locatie Openingstijden
Bergen 13.30-15.30 uur
Egmond aan Zee 08.30-12.00 uur
Schoorl gesloten
Uitgeest gesloten
Castricum 08.30-15.45 uur
Heiloo 08.30-15.45 uur

Zaterdag

Locatie Openingstijden
Bergen 12.30-16.30 uur
Egmond aan Zee 08.00-12.00 uur
Schoorl 08.00-12.00 uur
Uitgeest 09.00-16.00 uur
Castricum 09.00-16.00 uur
Heiloo 09.00-16.00 uur

Zondag

Op zondag zijn alle locaties gesloten.

Openingstijden per locatie

Bergen

Dag Openingstijden
maandag 13.30-16.00 uur
dinsdag 14.30-16.30 uur
woensdag 13.30-16.00 uur
donderdag 14.30-16.30 uur
vrijdag 13.30-15.30 uur
zaterdag 12.30-16.30 uur
zondag gesloten

Egmond aan Zee

Dag Openingstijden
maandag 09.00-12.00 uur
dinsdag gesloten
woensdag 08.30-12.00 uur
donderdag gesloten
vrijdag 08.30-12.00 uur
zaterdag 08.00-12.00 uur
zondag gesloten

Schoorl

Dag Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag 08.00-13.00 uur
woensdag gesloten
donderdag 08.00-13.00 uur
vrijdag gesloten
zaterdag 08.00-12.00 uur
zondag gesloten

Uitgeest

Dag Openingstijden
maandag 08.30-15.45 uur
dinsdag gesloten
woensdag gesloten
donderdag 08.30-15.45 uur
vrijdag gesloten
zaterdag 09.00-16.00 uur
zondag gesloten

Castricum

Dag Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag 08.30-15.45 uur
woensdag 08.30-15.45 uur
donderdag 08.30-15.45 uur
vrijdag 08.30-15.45 uur
zaterdag 09.00-16.00 uur
zondag gesloten

Heiloo

Dag Openingstijden
maandag 08.30-15.45 uur
dinsdag 08.30-15.45 uur
woensdag 08.30-15.45 uur
donderdag gesloten
vrijdag 08.30-15.45 uur
zaterdag 09.00-16.00 uur
zondag gesloten

De komende periode worden in de gemeente Bergen extra ondergrondse restafvalcontainers geplaatst, zodat inwoners van hoogbouw dicht bij huis hun afval weg kunnen gooien. Er wordt gestart in Egmond aan Zee. Na onderzoek zijn geschikte locaties geselecteerd.

Voorgenomen locaties

 • Agnesplein 11
 • 3e Oosterberg 1-29
 • Trompstraat 14
 • Boulevard Ir de Vassy 29
 • Voorstraat 114a
 • Voorstraat 146z
 • Admiraal de Ruyterweg 25
 • Boulevard Zuid

De omwonenden van deze locaties hebben een brief gehad. Zij zijn in de gelegenheid om een zienswijze over deze voorgenomen locaties in te dienen. Alle geselecteerde locaties voldoen aan de voorwaarden (locatiecriteria) (pdf, 540 KB) die het college hiervoor heeft bepaald.

De procedure

Voor de nieuwe locaties wordt een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) gevolgd. Deze procedure ziet er als volgt uit:

 • College stelt locatiecriteria vast.
 • College neemt een voorlopig besluit over de locaties.
 • Hierop volgt een zienswijzeperiode van 6 weken.
 • Na deze periode worden de zienswijzen gewogen.
 • College neemt een definitief besluit over de locaties met inachtneming van de zienswijzen.

Donderdagavond 20 mei stemde de gemeenteraad unaniem in met het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Daarin staat hoe gemeente en inwoners de hoeveelheid restafval kunnen terugbrengen tot 30 kilo per inwoner. Nu is dat nog 230 kilo per inwoner. 

Minder restafval is beter voor het milieu. En het zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen. 

Ander systeem van inzamelen

In het grondstoffenbeleidsplan van afval naar grondstof 2022-2030 (pdf, 5 MB) stelt het college een ander systeem van afval inzamelen voor. Thuis afval scheiden wordt straks een stuk makkelijker.

Inwoners in de laagbouw krijgen een extra container voor afval van plastic, blik en drinkpakken (pbd). Inwoners in de hoogbouw krijgen waar mogelijk zogenaamde cocons voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) bij hun complex. We breiden de milieuparkjes uit. En er komen containers voor luiers en voor kleine elektrische apparaten. Ook komen er meer papier- en textielcontainers.

Wanneer?

Deze maatregelen starten in 2022. Vanaf 1 januari 2024 gaat het vaste afval-tarief omlaag. Inwoners betalen dan een variabel tarief voor restafval per aanbieding van restafval.

Maatwerk per kern

Het college wil ook maatwerk bij het invoeren van de maatregelen. De ene wijk in de gemeente kenmerkt zich door recreatiewoningen, de andere door jonge gezinnen, of juist veel ouderen. Waar in grote tuinen vaak ruimte is voor een extra bak, is een wijk met kleine tuintjes beter af met een ondergrondse verzamelcontainer. En zo komen er containers voor luiers en incontinentiemateriaal. En een regeling voor mensen met medisch afval.  

Kunnen inwoners nu al iets doen?

Inwoners kunnen nu al wat doen. We gooien namelijk vooral nog veel groente-, fruit en groenafval bij het restafval. Het zou helpen als iedereen kritisch kijkt naar wat bij het restafval wordt gegooid. U kunt nu alvast rustig uitproberen wat werkt, bijvoorbeeld een afvalbakje voor het gft-afval in uw keuken. Of een nieuwe afvalbak die uit meerdere compartimenten bestaat. Er zijn veel manieren om het u makkelijk te maken om afval te scheiden. Zo zorgen we er samen voor dat er veel minder restafval over blijft. En dat scheelt u straks ook geld. 

Hout en dikke takken horen niet bij het gft. Dit levert u in bij het afvalbrengstation (container grof tuinafval). U mag per woonhuisaansluiting gratis 6 maal per jaar tuin- en snoeiafval aanbieden.

Klein snoeiafval mag in de bak voor het gft en etensresten

Asbest werd veel gebruikt als bouwmateriaal, maar ook bijvoorbeeld voor plantenbakken. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Bij verbouwen en slopen

 • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum van Rijkswaterstaat

Hoe u asbest aanbiedt bij het Afvalbrengstation vindt u op de website van HVC