Pasjes

U hebt een pasje nodig voor het gebruik van een ondergrondse container. U ontvangt de pas(sen) via Inovim.

pasjes ondergrondse containers aanvragen

Let op: dit geldt alleen voor huishoudens zonder rolcontainers

Hebt u rolcontainers bij uw woning? Dan kunt u geen pasje aanvragen voor een ondergrondse container.

De ondergrondse containers zijn alleen voor huishoudens die geen eigen rolcontainers hebben. Bewoners of bedrijven die gebruikmaken van rolcontainers hebben geen recht op een pasje. Als u ten onrechte een pasje aanvraagt, vindt geen restitutie plaats.