Tarieven afval veranderen in 2024

Vanaf 2024 betaalt u een vast bedrag en een variabel bedrag voor de afvalstoffenheffing. Het vaste deel is afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Daarnaast betaalt u voor het aantal keer dat u uw rolcontainer voor restafval laat legen of een zak restafval in de ondergrondse container gooit. U betaalt dus niet per kilo restafval.

Ieder huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Daarom krijgt ieder huishouden elk jaar een aanslag voor de afvalstoffenheffing. U ontvangt deze aanslag van Cocensus, die de gemeentelijke belastingen uitvoert. 

Uw rekening in 2024 en in 2025

2024 is een overgangsjaar. U ontvangt in 2024 de rekening alleen van het vaste deel afvalstoffenheffing. In 2024 is nog niet bekend hoe vaak u in 2024 restafval aanlevert. 

Het variabele deel krijgt u voor het eerst in 2025. Dan betaalt u dus naast het vaste deel van 2025 ook het aantal keren dat u in 2024 uw restafval hebt aangeboden: het aantal keer dat uw restafvalcontainer is geleegd of het aantal zakken dat u in de ondergrondse restafval container hebt gegooid. U betaalt dus alleen voor het legen of weggooien van uw restafval. U betaalt niet per kilo.

Tarieven 2024

soort kosten tarief 2024
Eénpersoons huishouden € 235,00
Twee of meerpersoons huishouden € 312,00
Tweede woning/vakantiewoning € 312,00
Voor een 3e container gft 240 liter € 156,00
Voor een extra container huishoudelijk afval 240 liter € 312,00
+ lediging container 140 liter per keer € 3,64
+ lediging container 240 liter per keer € 6,25
+ inworp 30 liter per keer € 0,55
+ inworp 60 liter per keer € 1,10
verstrekken milieupas bij vermissing / tweede milieupas € 10,50
ophalen grofvuil, takken max 2m3, bruin-/witgoed of matrassen max 2 stuks € 15,20
omwisselen ander formaat gft- of restafval container € 36,90
vervangen container na onzorgvuldig handelen € 42,20
omwisselen afvalpas > container of container > afvalpas € 36,90

Maatwerk waar nodig

We leveren maatwerk als dat nodig is. 

  • Inwoners met een laag inkomen die de afvalstoffenheffing niet kunnen betalen, kunnen kwijtschelding aanvragen via het digitaal loket van Cocensus. Hiervoor geldt een maximum aantal legingen of zakken. Hierboven betaalt u het standaard tarief. 
  • Inwoners met medisch afval die hogere kosten hebben bijvoorbeeld door incontinentie- stoma- of dialysemateriaal kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Registratie en uw privacy

In de rolcontainers voor restafval zit een chip. De huisvuilwagen registreert elke keer dat uw rolcontainer wordt geleegd; de huisvuilwagen weegt uw container niet. Ook in de afvalpas zit een chip. De paslezer van de ondergrondse container registreert dan de inworp. Ook dit afval wordt niet gewogen.
De chip in de rolcontainer en afvalpas heeft een nummer. Dit nummer is gekoppeld aan uw postcode en huisnummer. Aan dit nummer kunnen we niet aflezen van wie deze is, alleen bij welk huisadres deze hoort.

Cocensus

De gegevens van de chip komen binnen bij Cocensus, die de gemeentelijke belastingen verzorgt. Cocensus gebruikt uw postcode, huisnummer en verbruik op uw aanslag op te maken. 

In de privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens de gemeente verwerkt voor de afvalinzameling, de afvalstoffenheffing en voor het Klant contact centrum van de gemeente.