Grof afval laten ophalen

Grof afval is te groot of te zwaar om in een rolcontainer te stoppen. Bijvoorbeeld huisraad (meubels), vloerbedekking of takkenbossen.

Alleen inwoners kunnen grofvuil voor particuliere huishoudens aanmelden. De afvaldienst haalt geen grof afval op bij bedrijven, scholen of verenigingen!

U meldt uw afval online aan.

Grof vuil laten ophalen