Bezwaar maken

  • Als u het niet eens bent eens met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken.
  • Dat moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit aan u is gestuurd (datum van de brief).
  • Bezwaar maken kan alleen via een brief of via het digitale formulier, niet per e-mail.
  • Bij wie u bezwaar maakt, staat vermeld op het besluit dat u hebt ontvangen.
  • Hebt u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.
bezwaar maken tegen een besluit

Bezwaar belastingen of WOZ-waarde

Bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde doet u via Cocensus