Bijstand voor zelfstandigen

U wilt een bedrijf starten vanuit een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering. De gemeente kan u helpen met de aanvraag van een uitkering voor levensonderhoud, of een lening voor startkapitaal.

Hulp tijdens coronacrisis

Voor hulp tijdens de coronacrisis, verwijzen wij zelfstandig ondernemers naar ons coronaloket. Hier vindt u een overzicht van alle regelingen.

Voorwaarden voor hulp

Wilt u hulp bij het starten van een eigen bedrijf? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:    

 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • U ontvangt een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering.
 • U verdient niet genoeg om in uw levensonderhoud te voorzien.
 • U wilt een eigen bedrijf starten of een zelfstandig beroep gaan uitoefenen.
 • U kunt niet lenen bij een bank. U hebt een schriftelijke afwijzing van uw gemotiveerde kredietaanvraag.
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen en is in Nederland gevestigd. U oefent uw beroep in Nederland uit.
 • U beschikt over alle vereiste vergunningen en diploma's.
 • U maakt een ondernemingsplan.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf op korte termijn voldoende winstgevend is. U kunt dan met de winst zelf uw rekeningen betalen, investeringen doen en schulden aflossen.

Hulp voor tijdelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Om voor deze hulp in aanmerking te komen, mag u niet blijvend arbeidsongeschikt zijn. In dat geval is uw bedrijf namelijk niet meer levensvatbaar en moet u uw bedrijf beëindigen. U bent blijvend arbeidsongeschikt als u langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent.
U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent minimaal 1,5 jaar zelfstandige of oefent een zelfstandig beroep uit.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf op korte termijn voldoende winstgevend is.
 • U kunt dan met de winst zelf uw rekeningen betalen, investeringen doen en schulden aflossen.
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen en is in Nederland gevestigd. U oefent uw beroep in Nederland uit.
 • U hebt zelf niet voldoende inkomsten of vermogen om in uw onderhoud te voorzien. De inkomsten van uw partner telt mee.
 • U kunt niet lenen bij een bank. U hebt een schriftelijke afwijzing van uw gemotiveerde kredietaanvraag.

Lening via de gemeente

Moet u een investering doen om uw bedrijf te kunnen voortzetten? Dan kunt u een bedrijfskapitaal lenen via de gemeente. Over het bedrijfskapitaal betaalt u rente. In het bedrijfskapitaal is ook de uitkering voor het levensonderhoud opgenomen.

Uw uitkering

U ontvangt de uitkering voor uw levensonderhoud als een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar wordt vastgesteld op welk bedrag u recht had. Hebt u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling. Als blijkt dat u te veel heeft ontvangen, moet u dat gedeelte terugbetalen.

Hulp voor oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

Als u moet stoppen met uw bedrijf, dan komt u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij de gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming.
Om in aanmerking te komen voor de IOAZ moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 55 jaar of ouder.
 • U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
 • U hebt 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, hebt u zelf minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf gewerkt.
 • U voldoet aan de inkomenseis. De inkomsten van uw partner tellen ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • U vraagt de uitkering aan voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt.
 • U bent verplicht om te blijven zoeken naar een betaalde baan.  

Meer informatie

De gemeente werkt samen met het zelfstandigen loket van Halte Werk. Kijk voor meer informatie op de website van het Zelfstandigen loket