Briefadres

U kunt een briefadres gebruiken als u tijdelijk geen woonadres hebt of verblijft in een instelling. Een briefadres moet het adres van iemand anders zijn; u woont daar zelf niet. U vraagt het briefadres aan bij de gemeente waar de gever van het briefadres woont. Dit hoeft niet de gemeente te zijn waar u staat ingeschreven.

U moet uw briefadres zelf doorgeven aan alle andere instanties. De ontvanger (bewoner van het briefadres) zorgt dat de post bij u terechtkomt.

Regelen

Voor de aanvraag van uw briefadres maakt u een afspraak voor een persoonlijk gesprek. U belt hiervoor naar 072 888 00 00.

Meenemen naar uw afspraak

Naar uw afspraak neemt u de bewijsstukken mee, die de reden van uw verzoek hardmaken. Bijvoorbeeld dat u geen vaste verblijfplaats hebt. Of dat u woningzoekende bent.

  • Een schriftelijke uitleg, waarin u vertelt waarom u een briefadres nodig hebt.
  • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
  • Een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of eigenaar.
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.
  • Aangifteformulier vestiging briefadres.

Voorwaarden

U hebt een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:

  • Schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk.
  • In een zorginstelling, psychiatrische inrichting, blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft.
  • In een gevangenis verblijft.
  • Bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is.
  • Of (tijdelijk) geen woning hebt.

Als u een briefadres krijgt omdat u tijdelijk geen woonadres hebt, dan moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk een woonadres te vinden.

U kunt niet op een woonadres én een briefadres ingeschreven staan.

Einddatum briefadres

De einddatum van uw briefadres staat in de brief die u krijgt als uw aanvraag is goedgekeurd. Het verschilt per situatie hoe lang een briefadres geldig is.

Wilt u het briefadres ook na deze einddatum blijven gebruiken, dan moet u zelf een nieuwe aanvraag doen voordat de termijn verloopt. U krijgt hier geen bericht van.

Adreswijziging doorgeven

Hebt u een woonadres gevonden? Geef dan uw verhuizing (adreswijziging) door. U wordt automatisch van uw briefadres uitgeschreven.