Gemeentegrond kopen

U kunt een verzoek voor het aankopen van gemeentegrond indienen als:

 • U in de gemeente woont of als uw bedrijf in de gemeente is gevestigd.
 • En u eigenaar bent van de grond waarop uw woning of bedrijf staat.
 • En de strook grond direct grenst aan de grond waarop uw woning of bedrijf staat.

Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • Plattegrond of luchtfoto waarop duidelijk is aangegeven waar het stukje gemeentegrond zich bevindt (zie voorbeeld onderaan de pagina).
 • Inschatting van de grootte van het perceel.
 • Vermelding dat u eigenaar bent van het aangrenzende perceel.
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Opgave waarvoor u de grond wilt gebruiken en hoe u het wilt inrichten.
verzoek aankoop gemeentegrond indienen

Kosten

De gemeente is wettelijk verplicht om eigendommen marktconform te verkopen.

Als het perceel groter is dan 100 m² of als de aankoop van de grond extra bebouwing mogelijk maakt, wordt de grondprijs vastgesteld door middel van een taxatie. De taxatiekosten komen ook voor rekening van de koper.

U betaalt eenmalig € 250 administratiekosten.

Voor de verkoop van gemeentegrond hanteert de gemeente de volgende prijzen:

Scroll de tabel om meer te zien
locatie tot 100 m²: grondprijs per m²:
Bergen Binnen: Landweg, Saenegheest, Tuin- en Oostdorp. Kruidenbuurt, Conincx € 200
Bergen Binnen: Negen-Nessen, Beekhove, Geest, Boendermaker, Elkshove, Centrum, De Rekere, Oldenhove, Oudtburgh € 300
Bergen Binnen: Westdorp, Van Reenen, Boschrand € 400
Egmond aan Zee € 300
Egmond Binnen € 225
Egmond aan den Hoef € 225
Schoorl € 150 tot € 300
Groet € 200
Catrijp € 150

Deze prijzen zijn exclusief kosten koper. Kosten koper betekent dat er kosten bovenop de verkoopprijs per m² komen. Het gaat dan om overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten. Deze kosten komen voor rekening van koper.

Beoordeling van de aanvraag

De gemeente beoordeelt aan de hand van toets- en besluitcriteria of een strook grond in aanmerking komt voor verkoop. Hierbij spelen onder andere de volgende aspecten een rol:

 • Aanwezigheid van kabels of leidingen.
 • Eventuele toekomstige ontwikkelingen met de grond.
 • Verkeersveiligheid.
 • Structuurgroen.

Ook mag de uitgifte van de grond niet leiden tot een niet-wenselijke indeling van de eigendommen of een niet-wenselijke situatie voor het beheer van de openbare ruimte. Het duurt maximaal vier maanden voordat u schriftelijk reactie krijgt over uw verzoek.

Voorbeeld hoe u op een luchtfoto aangeeft voor welk stukje gemeentegrond u belangstelling heeft.