Gladheidsbestrijding

Bij gladheid strooit de gemeente op doorgaande wegen en fietspaden. De strooiroutes zijn zo gekozen dat iedere inwoner binnen een straal van ongeveer 300 meter een begaanbare weg of fietspad kan bereiken. Gladheid melden op doorgaande wegen, kan online. 

Bekijk waar wij strooien, in welke volgorde en wat u zelf kunt doen om gladheid te bestrijden. 

gladheid melden via Fixi

Waar wij strooien

Bij gladheid strooien wij op de volgende plekken:

Wegen

  • Op hoofdwegen, een aantal toegangswegen tot de woonwijken en op industrieterreinen. 
  • Op doorgaande wegen naar buurgemeenten. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. 
  • Bij kruispunten, bruggetjes, openbare gebouwen, verzorgingshuizen en winkelcentra.

In de woonwijken strooien wij de straten niet.

Fietsroutes

  • Op alle hoofdfietsroutes, zoals de verbindingsfietspaden naar buurgemeenten. 

Om ervoor te zorgen dat de strooiwagens op deze fietsroutes kunnen komen, verwijderen wij vanaf eind november preventief de rood-witte paaltjes die op sommige fietspaden in het wegdek staan. Ze worden begin april weer teruggeplaatst.

Bij extreem weer: extra strooiploeg

Bij extreme weersomstandigheden en aanhoudende zware sneeuwval zetten wij een extra strooiploeg in. Dan proberen we ook niet-doorgaande straten en andere straten begaanbaar te maken. Helaas kunnen we niet overal alle ongemakken verhelpen.

Als er een dik pak sneeuw ligt, helpt strooien niet meer. Dan gebruiken we eerst de sneeuwschuivers en de borstelmachines. Daarna kunnen we strooien. Tegen dikken plakken ijs op de weg kunnen we niets doen.

Wat u zelf kunt doen

U kunt de kans op ongelukken door gladheid zo klein mogelijk maken door:

  • Zelf de stoep voor uw huis sneeuwvrij te houden en zo nodig met zout te bestrooien. Neem ook het gedeelte van uw buurman of buurvrouw mee, als hij of zij dat niet zelf kan. Zo helpen we elkaar.
  • Rekening te houden met het opvriezen van het wegdek, vooral op bruggen en opritten.