Jeugdlintje

Helden tussen 6 en 18 jaar kunnen een jeugdlintje krijgen. Bijvoorbeeld als zij iets goeds hebben gedaan voor vrienden, familie, een vereniging, een goed doel of de buurt.

Door het geven van een jeugdlintje delen wij een compliment uit. Aan kinderen of jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd en hen hiermee bedanken. En we zetten ze daarmee in het zonnetje.

jeugdlintje aanvragen (pdf, 234 KB)

Jeugdlintje voor bijzondere prestaties

Een jeugdlintje aanvragen kan voor een kind of jongere die in onderstaand profiel past: 

 • Minimaal 6 jaar t/m maximaal 18 jaar oud.
 • Heeft een bijzondere prestatie geleverd of een goed initiatief genomen.
 • Heeft zich vrijwillig ingezet voor een ander of voor de gemeente Bergen NH.
 • Geeft langere tijd hulp aan ouders, familie, ouderen of eenzamen (mantelzorg).
 • Draagt bij aan een fijne woon- en leefomgeving.
 • Heeft een bijzondere daad verricht en is hiermee een voorbeeld voor anderen.

Aanvragen voor 1 april

Scholen, clubs, verenigingen, wijkverenigingen, media, familieleden, buren en vrienden kunnen kinderen en jongeren voordragen.

De aanvraag moet voor 1 april bij het college binnen zijn voor een jeugdlintje voor het afgelopen jaar. 

Uitreiken rond 30 april

Deze helden ontvangen het jeugdlintje rond Koningsdag (eind april), tegelijkertijd met de lintjesregen voor volwassenen.

Voorwaarden voor het jeugdlintje

 • Degene die voorgedragen wordt heeft iets heel bijzonders gedaan.
 • Degene die voorgedragen wordt is tussen de 6 en 18 jaar.
 • De bijzondere prestatie is niet langer dan 1 jaar vóór de aanvraagdatum geleverd.
 • Er moet door de aanvrager in elk geval 1 ander persoon van 18 jaar of ouder opgegeven worden die ook over de bijzondere prestatie van de jongere kan vertellen.
 • Er mag maximaal 1 persoon van de aanvrager(s) een familielid zijn van de jongere.
 • De aanvraag moet vóór 1 maart ontvangen zijn door de gemeente Bergen om mee te kunnen doen voor de eerstvolgende lintjesregen.

Bijzondere aanvragen

 • In bijzondere situaties kan de toekenningscommissie afwijken van de indieningsdatum van 1 maart.
 • Het college van Bergen kan zonder aanvraag besluiten een jeugdlintje toe te kennen. In deze gevallen vraagt het college de toekenningscommissie om advies.

Beoordelen van de aanvragen

De toekenningscommissie jeugdlintje beoordeelt de aanvraag. De toekenningscommissie bestaat uit de volgende leden:

 • kinderburgemeester
 • leden van de kinderraad
 • burgemeester
 • wethouder Participatie
 • adviseur communicatie