Jeugdlintje

Helden tussen 6 en 18 jaar kunnen een jeugdlintje krijgen. Bijvoorbeeld als zij iets goeds hebben gedaan voor vrienden, familie, een vereniging, een goed doel of de buurt.

Door het geven van een jeugdlintje delen wij een compliment uit. Aan kinderen of jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd en hen hiermee bedanken. En we zetten ze daarmee in het zonnetje.

jeugdlintje aanvragen (pdf, 151 KB)

Jeugdlintje voor bijzondere prestatie

Een jeugdlintje aanvragen kan voor een kind of jongere die: 

 • minimaal 6 jaar tot en met maximaal 18 jaar oud is;
 • een bijzondere prestatie heeft geleverd of een goed initiatief heeft genomen;
 • zich vrijwillig ingezet heeft voor een ander of voor de gemeente Bergen NH;
 • langere tijd hulp geeft aan ouders, familie, ouderen of eenzamen (mantelzorg);
 • bijdraagt aan een fijne woon- en leefomgeving;
 • een bijzondere daad heeft verricht en hiermee een voorbeeld is voor anderen.

Aanvragen voor 1 februari

Scholen, clubs, verenigingen, wijkverenigingen, media, familieleden, buren en vrienden kunnen kinderen en jongeren voordragen.

De aanvraag moet voor 1 februari bij het college binnen zijn voor een jeugdlintje voor het afgelopen jaar. 

Uitreiken rond 30 april

Deze helden ontvangen het jeugdlintjes rond Koningsdag (eind april), tegelijkertijd met de ‘lintjesregen’ voor volwassenen.

Voorwaarden voor het jeugdlintje

 • Degene die voorgedragen wordt heeft iets heel bijzonders gedaan.
 • Degene die voorgedragen wordt is tussen de 6 en 18 jaar.
 • De bijzondere prestatie is niet langer dan een jaar vóór de aanvraagdatum geleverd.
 • Er moet door de aanvrager in elk geval één ander persoon van 18 jaar of ouder opgegeven worden die ook over de bijzondere prestatie van de jongere kan vertellen.
 • Er mag maximaal één persoon van de aanvrager(s) een familielid zijn van de jongere.
 • De aanvraag moet vóór 1 februari ontvangen zijn door de gemeente Bergen om mee te kunnen doen voor de eerstvolgende lintjesregen.

Bijzondere aanvragen

 • In bijzondere situaties kan de toekenningscommissie afwijken van de indieningsdatum van 1 februari.
 • Het college van Bergen kan zonder aanvraag besluiten een jeugdlintje toe te kennen. In deze gevallen vraagt het college de toekenningscommissie om advies.

Beoordelen van de aanvragen

De toekenningscommissie jeugdlintje beoordeelt de aanvraag. De toekenningscommissie bestaat uit:

 • de kinderburgemeester,
 • de leden van de kinderraad,
 • de burgemeester,
 • de wethouder Participatie en
 • de adviseur communicatie.