Leerplicht

Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school: zij hebben een leerplicht. Ouder dan 16 en geen startkwalificatie, dan is leerplicht tot de 18e verjaardag. Zij mogen alleen met een goede reden van school wegblijven. In bijzondere situaties kunt u bij de schoolleiding vrij aanvragen.

Hulp als uw kind niet naar school kan

Wanneer het een probleem is uw kind naar school te laten gaan, bespreek dit dan eerst met de school. Als het probleem blijft, moet de school dit melden bij de gemeente.

U kunt ook contact met ons opnemen. Wij gaan dan met u en de school in gesprek. Samen zoeken we naar oplossingen.

In enkele gevallen is vrijstelling van het naar school gaan mogelijk:

  • Uw kind kan geen school bezoeken door psychische of lichamelijke beperking.
  • Uw kind volgt onderwijs in het buitenland.
  • U heeft bezwaar tegen de richting van de scholen in de omgeving.

Vrij buiten de schoolvakanties

U meldt aan de school dat uw kind niet naar school komt. Dit doet u:

  • Als uw kind ziek is.
  • Als er een religieuze feestdag is.
  • Bij een huwelijk of begrafenis.

In andere gevallen vraagt u vrijstelling aan de directeur van de school.