Melding openbare ruimte

U ziet buiten iets dat niet in orde is, zoals een kapotte lantaarnpaal. Of u ervaart overlast, bijvoorbeeld van openbaar groen of water. Maak er een melding van, zodat de gemeente de situatie kan verbeteren. 

Bij spoed belt u met de politie: 0900 - 88 44 of in geval van nood: 112.

melding doen

Of download de Fixi app op Play Store google of  App store itunes

 • U ziet met Fixi wat er in uw buurt is gemeld.
 • U blijft met Fixi op de hoogte van de status van uw melding.
 • U voegt via de app eenvoudig foto’s toe. Een foto zegt vaak meer. En helpt ons om de melding sneller op te lossen.
 • Zo zorgen we samen voor een mooiere gemeente.

Vragen en antwoorden over Fixi

U kunt geen melding in Fixi doen over: 

 • Overlast door ongedierte.
 • Milieu.
 • Zorg en overlast.
 • Gevonden of verloren voorwerpen.

Hoe u een melding hiervoor maakt leest u bij het onderwerp.

Spoed buiten kantooruren

Voor dringende gevallen over wegen, riolering, groen en gemeentelijke gebouwen belt u de gemeente. Dit kan ook buiten kantoortijden. U wordt dan doorverwezen naar de medewerker die dienst heeft.

Telefoonnummer: +31 (0)72 888 00 00

Bij alarm

 • Bij spoed bel 112 voor alle hulpdiensten
 • Geen spoed wel politie 0900 - 8844

Hebt u overlast van ongedierte op uw eigen terrein? Bijvoorbeeld muizen, motten, wespen of ander ongedierte? Dan kunt u ze zelf bestrijden, of een gespecialiseerd ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelen.

Ongedierte in de openbare ruimte

Is er sprake van een ongedierteplaag in uw omgeving? Bijvoorbeeld van ratten of wespen. Maak dan een melding aan in Fixi. De gemeente zorgt dan voor de bestrijding.

Aanvullende informatie

 • Wespen: meer informatie over wespen en zoek een wespenbestrijder in uw buurt.
 • Muskusratten: neem contact op met het Hoogheemraadschap 072 582 82 82.

Ziet u een dood dier langs de kant van de weg, in een park of in het water liggen? Maak dan een melding in Fixi

Raak het dode dier niet aan en vermijd eventueel contact met het water waar het in ligt. Houd ook uw huisdieren uit de buurt.

Voor gewonde dieren belt u de dierenambulance, telefoonnummer 088 811 3750.

Meldingen over het milieu (geluid, asbest, stank, roet, rook, bodem e.d.) maakt u op Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

 • Bij een verstopt riool in een huurwoning neemt u contact op met uw woningcorporatie of verhuurder.
 • Woont u in een koopwoning? Ga dan na of de verstopping zich op uw eigen terrein of op het terrein van de gemeente bevindt. 
  Zie voor meer informatie: rioolverstopping.

Drinkwater storingen PWN

Hebt u geen water, geen druk of bruin water? Of ziet u water omhoog komen in de straat? Kijk dan voor actuele storingen op drinkwaterbedrijf PWN of meld daar een storing.

Zoeken en melden van uw verloren of gevonden voorwerp.

Kent u iemand die volgens u verplichte psychische behandeling nodig heeft? En wilt u hiervan een melding doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg? Stuurt u dan een melding naar het meldpunt vangnet en advies GGD Hollands Noorden

Op de app ExPlane kunt u geluid van vliegtuigen opnemen en decibels meten. Dit geeft werkelijk beeld van het lawaai. Met deze gegevens kunnen inwoners gezamenlijk de hinder van verkeerslawaai vastleggen.

Op Vlieghinder vindt u meer informatie over geluid van vliegverkeer in de buurt van Schiphol. Op de website Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) kunt u geluidshinder door vliegtuigen melden 

Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) spreekt mensen aan op overtreden van regels bijvoorbeeld bij:

 • Overlast van hondenpoep.
 • Fout parkeren.
 • Lang parkeren van campers of caravans.
 • Afval dat gedumpt is.
Melding doen

Wat mag een BOA

 • Mensen aanspreken en de regels uitleggen.
 • Mensen officieel staande houden en de identiteit controleren.
 • Mensen waarschuwen en bekeuren.
 • Mensen aanhouden, als ze worden verdacht van een strafbaar feit.

Wat doet een BOA