Ontheffing openings- en sluitingstijd horeca

  • U kunt een ontheffing aanvragen van de openings- en sluitingstijd voor de openbare inrichting en bijbehorende terras.
  • In het geval van bijzondere omstandigheden kan de burgemeester ontheffing van de openings- en sluitingstijd verlenen.
  • In principe wordt er voor een doordeweekse dag geen ontheffing verleend.
  • Dit gebeurt slechts bij hoge uitzondering zoals bijvoorbeeld bij een collectieve of een bijzondere festiviteit of op oudejaarsavond.
  • Als er ontheffing van de sluitingstijd wordt verleend, moet er een gecertificeerde beveiliger worden ingehuurd.
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat drankjes in plastic glazen moeten worden geserveerd.
ontheffing sluitingstijd aanvragen (pdf, 85 KB)

Kostenoverzicht

Scroll de tabel om meer te zien
soort kosten tarief 2022
in behandeling nemen aanvraag ontheffing € 23,70

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.