Parkeerontheffing

  • In Bergen zijn gebieden waar u niet met uw auto of een ander voertuig mag komen, bijvoorbeeld winkelgebieden en autovrije zones
  • Als u in zo'n gebied wilt laden, lossen of (ver)bouwen vraagt u een parkeerontheffing aan
  • U kunt de ontheffing aanvragen bij de balie van het gemeentehuis
  • Maak online een afspraak of neem contact op via (072) 888 00 00
  • Uiterlijk 8 weken na indiening van uw aanvraag ontvangt u van ons een besluit

Bij het aanvragen van een parkeerontheffing neemt u een geldig legitimatiebewijs mee en geeft u aan:

  • Waar u het voertuig wilt parkeren
  • Wanneer en hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
  • Waarom u daar moet parkeren

Kosten

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Parkeerontheffing € 88,10