Persoonsgebonden budget (PGB)

  • Dit is een budget om zelf uw ondersteuning in te kopen.
  • U maakt een afspraak met het Sociaal Team.
  • Als uit dit gesprek blijkt dat u ondersteuning nodig hebt, kunt u ervoor kiezen om dit zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget.
  • Uw aanvraag wordt alleen behandeld als u een plan van aanpak indient.
  • Een persoonsgebonden budget wordt uitbetaald via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • De eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) mag niet uit het PGB worden betaald.

Waar vraagt u PGB aan?

  • Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Aanvragen bij het Sociaal Team.
  • Ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Aanvragen bij het Sociaal Team.
  • Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Aanvragen pgb-WIz bij uw zorgkantoor.
  • Pgb voor verzorging en verpleging thuis? Aanvragen pgb-Zvw bij uw zorgverzekeraar.