Regelingen voor minima

Hebt u een laag inkomen? U kunt misschien een tegemoetkoming (vergoeding) in kosten van Zaffier ontvangen. Bijvoorbeeld op het gebied van school en kinderopvang.

Meer over tegemoetkomingen