Rioolaansluiting

  • De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel.
  • We gaan over aanleg, onderhoud, ontstopping en vervanging ervan.
  • We zorgen ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool.
  • De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein, vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.
  • U kunt een aanvraag indienen als u nog niet bent aangesloten op het rioolstelsel.
  • Als u het met de kosten eens bent, wordt de aansluiting gerealiseerd.
  • U betaalt de rekening.