Sociaal Team

 • Iedereen kan gratis bij het Sociaal Team terecht met vragen over:
  • Gezondheid
  • Zorg en mantelzorg
  • Zelfstandig blijven wonen
  • Werk
  • Dagbesteding
  • Geld
  • Opvoeden
  • Gezinsrelaties
 • Uw vraag kan over uzelf gaan of over een buur, vriend of familielid.

U kunt ook bij het Sociaal Team terecht als u iets wilt betekenen in uw buurt of wijk. Meer informatie over vrijwilligerswerk.

Inloopspreekuur en bereikbaarheid

Bel naar (072) 888 00 00

Of mail naar sociaalteambergen@debuch.nl.

Sociaal Team Bergen

 • Locatie: Bibliotheek, Dreef 1, Bergen
 • Inloopuren: maandag van 11.00 tot 12.30 uur 

Sociaal Team Egmond

 • Locatie: Ontmoetingscentrum PostaanZee
 • Voorstraat 82a, Egmond aan Zee
 • Inloopuren: dinsdag van 15.00 tot 16.30 uur

Sociaal Team Schoorl

 • Locatie: Dorpscentrum De Blinkerd, Heereweg 150
 • Inloopuren: dinsdag van 9.00 tot 10.30 uur

Hoe het Sociaal Team werkt

 • U hebt een vraag of probleem: u neemt contact op met het Sociaal Team.
 • U krijgt een contactpersoon toegewezen.
 • De contactpersoon brengt met u de situatie in kaart en kijkt met u naar de meest geschikte oplossing.
 • Als dit nodig is, wordt gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld.
 • In het ondersteuningsplan staat wat voor hulp u nodig hebt en wie dat het beste kan bieden.
 • Als er een verwijzing nodig is voor professionele hulp, dan zorgt uw contactpersoon ervoor dat dit wordt aangevraagd.