Starterslening

 • U koopt voor de eerste keer een huis.
 • De woonlasten zijn net te hoog voor uw inkomen.
 • De starterslening komt bovenop de eerste hypotheek die een bank geeft.
 • De lening is gedurende de eerste 3 jaar renteloos en aflossingsvrij. Daarna betaalt u rente en aflossing.
 • De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekt deze lening.
 • Een betrouwbaar vangnet dankzij Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • U vraagt de starterslening via de gemeente aan.
intake starterslening (pdf, 287 KB)
 • U stuurt het ingevulde (intake) formulier starterslening en een kopie van de koopovereenkomst naar de gemeente. 
 • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen controleren wij of u aan de voorwaarden voldoet.
 • U ontvangt van de gemeente bij een positief advies, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier een toewijzingsbrief.

 • U dient uw aanvraag in bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting via hun website en voegt de toewijzingsbrief van de gemeente digitaal toe.
 • Vervolgens stuurt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting u een offerte.
 • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekt de starterslening, verzorgt de afhandeling en de administratie van uw lening.
naar Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

 • De woning staat in de gemeente Bergen.
 • De starterslening wordt alleen verstrekt met een hypotheek van NHG.
 • De starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend.
 • De koopsom is niet meer dan € 364.500 kosten koper (inclusief meerwerk, verbeterkosten en duurzaamheidsinvesteringen).
 • Als u investeert in energiebesparende maatregelen dan is de koopsom maximaal € 386.370.
 • De lening bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000.
 • Zonder de starterslening kunt u de woning niet kopen.
 • Aflossing van de starterslening is op ieder moment mogelijk en altijd boetevrij.

De aanvrager moet:

 • Meerderjarig zijn en maximaal 35 jaar oud.
 • Bij de gemeente Bergen geregistreerd zijn als een woonachtige, verblijfsgerechtigde persoon en op het moment van de aanvraag minimaal 2 jaar staan ingeschreven in de gemeente.
 • Of in andere gemeente woonachtig en zich opnieuw in Bergen willen vestigen. En voordat hij of zij uit de gemeente Bergen is vertrokken minimaal 3 jaar in Bergen hebben gewoond.
 • Of in andere gemeente woonachtig en werkzaam in de gemeente Bergen met minimaal een jaarcontract voor ten minste 20 uur per week of een zelfstandig ondernemer gevestigd in de gemeente Bergen.
 • In geval van twee aanvragers moet één van beide aanvragers aan deze voorwaarden voldoen.