Subsidie voor activiteiten

Als u een subsidie wilt aanvragen voor een activiteit, vult u het aanvraagformulier in.

Vraagt u jaarlijks namens uw organisatie een subsidie aan, dan gebruikt u het digitale formulier. 

jaarlijks activiteitensubsidie aanvragen

Alleen als u eenmalig een subsidie aanvraagt, dan gebruikt u het papieren formulier.

Subsidie voor activiteiten aanvragen (pdf, 50 KB)

Beoordeling plannen

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie, die  advies uitbrengt aan het college.  
Aanvragers krijgen binnen 8 weken na de aanvraag bericht. De aanvraag wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld:

  • De mate waarin het plan bijdraagt aan de doelen van de regeling.
  • De artistieke kwaliteit en innovatieve karakter van de activiteit.
  • Het verwachte publieksbereik van de activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
  • Aansluiting op landelijke thema’s.
  • Financiële onderbouwing.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via het algemene e-mailadres info@bergen-nh.nl of het telefoonnummer (072) 888 00 00.