Subsidies kunst en cultuur

De gemeente kent 3 subsidie regelingen voor kunst.

  • Amateurkunst gemeente Bergen.
  • Kunst in de Kern.
  • Innovatie en kunst(zinnige) projecten.

Amateurkunst gemeente Bergen

De subsidieregeling amateurkunst 2021 is bestemd voor verenigingen en stichtingen voor amateur kunst.

De insteek is dat meer vrijwilligers zich inzetten voor de amateurkunst. En dat amateurkunst bijdraagt aan de ontwikkeling van cultureel talent onder jeugd.

Aanvragen voor het daaropvolgende jaar moet u vóór 1 september indienen.

subsidie amateurkunst aanvragen

Kunst in de Kern 

Voor bijzondere kunstprojecten is de subsidieregeling Kunst in de Kern. De regeling onderstreept zowel de gelijkwaardigheid van de kernen, als het unieke karakter van de 3 kernen.

Deze subsidie is bestemd voor (professionele) makers of culturele organisaties. Zij  bieden culturele activiteiten aan die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn. De regeling is toegespitst op de specifieke eigenschappen van de kernen in de gemeente Bergen. Cultuurhistorie, (hedendaagse) kunst en natuur.

Voor kunst in de Kern is € 90.000 beschikbaar; per dorpskern € 30.000.  Bij projecten die in meerdere kernen plaatsvinden, wordt het budget evenredig verdeeld over de dorpskernen. Als het budget van een dorpskern niet volledig wordt benut, dan bekijken we in september welke projecten voor andere dorpskernen alsnog kunnen worden gehonoreerd.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is elk jaar op 1 februari. Als er na de aanvraagronde van februari nog budget resteert, volgt een tweede ronde met een deadline op 1 september van hetzelfde jaar.

subsidie Kunst in de Kern aanvragen (pdf, 67 KB)

Innovatie en kunst(zinnige) projecten

De subsidieregeling innovatie en kunst(zinnige) projecten is bedoeld voor aanvragen voor innovatieve en kunst(zinnige) projecten in de gemeente Bergen.

De subsidie bedraagt maximaal € 2.000 per project. Aanvragen kunt u het hele jaar indienen.

eenmalig subsidie aanvragen (pdf, 228 KB)