Subsidies kunst en cultuur

De gemeente kent 3 subsidie regelingen voor kunst.

  • Amateurkunst gemeente Bergen.
  • Kunst in de Kern.
  • Innovatie en kunst(zinnige) projecten.

Amateurkunst gemeente Bergen

De subsidieregeling amateurkunst 2021 is bestemd voor verenigingen en stichtingen voor amateur kunst.

De insteek is dat meer vrijwilligers zich inzetten voor de amateurkunst. En dat amateurkunst bijdraagt aan de ontwikkeling van cultureel talent onder jeugd.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

  • Verenigingen kunnen een bijdrage van € 228,38 per jeugdlid per jaar aanvragen. Deze subsidievorm is er niet voor stichtingen of andere rechtsvormen.
  • Organisaties (o.a. verenigingen en stichtingen) voor amateurkunst kunnen een bijdrage van maximaal € 2.283,75 voor professionele ondersteuning aanvragen.
subsidie aanvragen (pdf, 50 KB)

Kunst in de Kern 

Voor bijzondere kunstprojecten is de subsidieregeling Kunst in de Kern De regeling onderstreept zowel de gelijkwaardigheid van de kernen, als het unieke karakter van de 3 kernen.

Deze subsidie is bestemd voor (professionele) makers of culturele organisaties. Zij  bieden culturele activiteiten aan die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn. De regeling is toegespitst op de specifieke eigenschappen van de kernen in de gemeente Bergen.

  • Cultuurhistorie voor De Egmonden. De Egmonden kunnen bogen op een bijzondere rijke lokale cultuurhistorie met een grote invloed op Nederlandse geschiedenis.
  • Kunst en cultuur voor de kern Bergen. Deze kern is meer gericht op de (hedendaagse) kunsten.
  • Kunst en natuur voor de kern Schoorl. Hier ligt het accent op het unieke landschap en de inspirerende natuur.

Voor kunst in de Kern is € 90.000 beschikbaar; per dorpskern € 30.000. Projecten die in meerdere kernen plaatsvinden, brengen we onder een van de dorpskernen. Als het budget van een dorpskern niet volledig wordt benut, dan bekijken we in september welke projecten voor andere dorpskernen alsnog kunnen worden gehonoreerd.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Aanvragen die voor 1 februari zijn ingediend, worden eerst behandeld. Als er dan nog geld over is voor dat jaar, volgt een tweede tranche in september.

subsidie Kunst in de Kern aanvragen (pdf, 77 KB)

Innovatie en kunst(zinnige) projecten

De subsidieregeling innovatie en kunst(zinnige) projecten is bedoeld voor aanvragen voor innovatieve en kunst(zinnige) projecten in de gemeente Bergen.

De subsidie bedraagt maximaal € 2.000 per project. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

subsidie aanvragen (pdf, 50 KB)