Tijdelijke verhuur woning

 • U kunt uw leegstaande (woon)ruimte tijdelijk verhuren.
 • Dit staat in de Leegstandwet.
 • U hebt hiervoor een vergunning nodig.

Aanvragen vergunning

 • U stelt een schriftelijke huurovereenkomst op.
 • In de overeenkomst staat dat de woning wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet.
 • In de overeenkomst staat dat de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur heeft afgegeven met de duur van die vergunning.
 • Hier staat ook de huurprijs van de woning.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
 • Dit termijn mag eenmaal verlengd worden.
 • Bij een positief besluit van de gemeente krijgt u een vergunning tot tijdelijke verhuur.
 • In deze vergunning staat de looptijd van de vergunning vermeld.
aanvraag tijdelijke verhuur