Veel gestelde vragen toeristische verhuur

Algemeen

Toeristische verhuur van woningen met de bestemming Wonen heeft nooit gemogen. Het past echter wel bij het DNA van de dorpen. Daarom is het nu toegestaan met een maximum van 63 nachten. De gemeente wil hiermee ook de leefbaarheid van de buurt behouden. Toeristische verhuur kan voor overlast bij omwonenden zorgen. 

Vóór 1 april 2021 was het niet toegestaan om een woning met bestemming Wonen toeristisch te verhuren. Deze wijziging in de huisvestingsverordening komt al uit 2019. De regels gelden sinds 1 april 2021.

De regels van registratie- en meldplicht niet gelden voor de woningen in Bergen aan Zee en de terrasflat in Egmond aan Zee. Dit geldt voorlopig voor de duur van de huisvestingsverordening tot 1 juli 2023. Daarna wordt er een nieuwe huisvestingsverordening aan de raad voorgelegd.

Nieuwe regels gelden voor woningen met bestemming wonen

De nieuwe regels gelden voor alle huiseigenaren en verhuurders met een woning met bestemming Wonen. Ook een woning die u gebruikt als tweede woning, valt onder deze regels als deze de bestemming Wonen heeft. Voor niet betalende gasten, zoals bijvoorbeeld vrienden of familie, is er uiteraard geen meldplicht. 

Hebt u een recreatiewoning op een vakantiepark? Dan heeft deze woning hoogstwaarschijnlijk aanduiding Recreatieve verhuur. De regels voor toeristische verhuur zijn dan niet van toepassing. 

Verhuurt u een deel van uw woning, zoals bij een Bed & Breakfast? Dan blijven regels zoals ze waren. De regels hiervoor verschillen per omgevingsplan. Om te achterhalen welke regels voor uw verhuur gelden, kunt u een informatieverzoek indienen.

Regels verhuur

Raadsbesluiten en beleidstukken

Boetes en handhaving

Een 1/2 jaar na ingangsdatum mag gemeente Bergen handhaven en boetes opleggen. Dat is vanaf 1 oktober 2021. Toezicht op de regels vindt al plaats. Houdt u zich niet aan één of meerdere regels? Dan kunt u een boete opgelegd krijgen. De boetes zijn als volgt:

Bepaling huisvestingsverordening Boete Boete bij recidive
(op grond van huisvestingswet)   (<4 jaar na 1e overtreding)
Niet vermelden registratienummer € 2.000 € 8.700
Publiceren zonder registratienummer € 2.000 € 8.700
Meer nachten toeristisch verhuren € 5.000 € 21.750
In gebruik geven zonder melding € 2.000 € 8.700
Niet informeren over verboden € 8.700 € 8.700
Publicatie reeds maximaal verhuurde woonruimte € 8.700 € 8.700

Niet vermelden registratienummer

 • Wettelijke bepaling Huisvestingswet: 23a eerste lid.
 • Omstandigheid: Woning toeristisch verhuren zonder het vermelden van het registratienummer.
 • Boete: € 2.000 
 • Boete bij recidive: € 8.700

Publiceren zonder registratienummer

 • Wettelijke bepaling Huisvestingswet: 23a derde lid.
 • Omstandigheid: Het publiceren van een woonruimte voor toeristische verhuur zonder registratienummer.
 • Boete: € 2.000
 • Boete bij recidive: € 8.700

Meer nachten verhuren dan toegestaan

 • Wettelijke bepaling Huisvestingswet: 23b eerste lid.
 • Omstandigheid: Toeristische verhuur van woonruimte meer dan 63 nachten per jaar. 
 • Boete: € 5.000
 • Boete bij recidive: € 21.750

In gebruik geven zonder melding

 • Wettelijke bepaling Huisvestingswet: 23b tweede lid.
 • Omstandigheid: Het in gebruik geven van woonruimte voor toeristische verhuur zonder melding bij burgemeester en wethouders.
 • Boete: € 8.700
 • Boete bij recidive: € 8.700

Publicatie reeds maximaal verhuurde woonruimte

 • Wettelijke bepaling Huisvestingswet: 23e.
 • Omstandigheid: Het publiceren door een dienst van een woonruimte waarover is geïnformeerd dat deze reeds 63 nachten in gebruik is gegeven dat jaar.
 • Boete: € 8.700
 • Boete bij recidive: € 8.700

Praktisch

Melden voordat u uw gasten ontvangt

Uw melding hoeveel nachten uw gasten blijven, moet bij ons bekend zijn vanaf het moment dat uw gasten arriveren. Door de meldingen kunnen we nagaan of uw verhuur het maximaal aantal van 63 nachten overschrijdt.

Bestemming van mijn woning achterhalen en wijzigen

U kunt de bestemming van uw woning nagaan via ruimtelijke plannen U kunt ook een informatieverzoek indienen (pdf, 321 KB).

Om de bestemming van uw woning te wijzigen moet u omgevingsaanvraag indienen via het omgevingsloket. Het gebeurt echter nauwelijks dat we aanvragen goedkeuren. Het doel van deze nieuwe regels is namelijk om de woningen beschikbaar te houden als woning.