Werk en inkomen

  • Geldzaken en administratie.
  • Werken of werkloosheid.
  • Uitkeringen (bijstand).
  • Werk voor mensen met een beperking.

Hebt u hierbij hulp of ondersteuning nodig, neem dan contact op met het Sociaal Team

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. De gemeente kan laten beoordelen of iemand voor een 'beschutte werkplek' in aanmerking komt. U kunt hiervoor ook zelf een aanvraag indienen bij het UWV.

Meer informatie is te vinden op Beschut aan de bak en voor ondernemers is er het Werkgevers Service Punt.

Beschut aan de bak Werkgevers Service Punt