Woning splitsen

Bij woningsplitsing is sprake van een tweede woning binnen de bestaande woning. Waarin volledig zelfstandig en permanent een afzonderlijk huishouden woont.

Dit is anders dan inwoning of kamerverhuur. Dan gebruiken de bewoners samen de verblijfsruimten.

Ook mantelzorg valt niet onder woningsplitsing. Hiervoor is indicatie nodig van een zorgspecialist en moet sprake zijn van een tijdelijke situatie waarin de mantelzorg wordt verleend. 

Nadelen woningsplitsing

Niet alle woningen komen in aanmerking voor splitsing. Woningsplitsing heeft namelijk een aantal nadelen.

  • Het woonklimaat kan onder druk komen te staan doordat meerdere huishoudens in de woning zijn (meer geluidsoverlast, drukte, etc).
  • Een hogere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen.
  • Mogelijke aantasting van het stedenbouwkundig straatbeeld.
  • Beperking van de privacy.

Voorwaarden woningsplitsing

  • Het pand moet een woonbestemming hebben (geen bedrijfswoning).
  • Het moet gaan om vrijstaande woningen óf appartementen (dus geen rijtjeshuizen of twee-onder-een-kapwoningen).
  • Het moet gaan om splitsing van het hoofdgebouw (dus geen bewoning in bijgebouwen).

Een volledig overzicht van de splitsingsvoorwaarden en toelichting op het beleid staat in het Splitsingsbeleid van de gemeente Bergen

Aanvraag woningsplitsing indienen

Voor een woningsplitsing kunt een (concept-)aanvraag omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket.

U betaalt geen leges voor de splitsingsvergunning, omdat de gemeente de splitsing van woningen wil stimuleren