Bibob toetsing

De gemeente onderzoekt of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. En of er gevaar bestaat voor crimineel misbruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en vastgoedtransacties.

De Wet Bibob regelt dat de overheid vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken. Bibob betekent Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Aanvragen weigeren of intrekken

De gemeente kan aanvragen weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken. De gemeente kan een aanvraag ook weigeren als een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning of subsidie te krijgen. Of om de vastgoedtransactie aan te gaan met de gemeente. Bijvoorbeeld bij valsheid in geschrifte of omkoping.

Toets volgens beleidsregels Bibob

In de Beleidsregel Wet Bibob gemeente Bergen (NH) staat hoe de gemeente de Wet Bibob toetst.

Standaard toets

De gemeente toetst standaard op de Wet Bibob bij de volgende aanvragen.

 • Drank- en horecawetvergunning: commerciële (natte) horeca.
 • Drank- en horecawetvergunning: slijterijen.
 • Exploitatievergunning: openbare inrichtingen waaronder mede wordt bedoeld de exploitatie van coffeeshops.
 • Exploitatievergunning: seksinrichting en escortbedrijf.
 • Exploitatievergunning: speelgelegenheden en speelautomatenhallen.
 • Subsidies: alle incidentele aanvragen vanaf € 10.000.
 • Evenementenvergunning: vechtsportevenementen.
 • Omgevingsvergunningen activiteit bouw:
  • aanvragen vanaf € 1.000.000.
 • Omgevingsvergunningen activiteit milieu:
  • afvalbewerking- en verwerkingsbedrijven en bedrijven actief in grondverzet;
  • sloop- en auto-demontagebedrijven;
  • vuurwerkopslagplaatsen.
 • Vastgoedtransacties:
  • huurtransacties vanaf € 25.000 uitgaande van een jaarhuur;
  • overige vastgoedtransacties vanaf € 50.000.

Toetsen na signalen

Toetsing is ook mogelijk op grond van de Wet Bibob mogelijk wanneer er signalen zijn dat de aanvrager of diens zakelijke kring in verband gebracht kunnen worden met strafbare feiten.

 • Ontheffing: nachtwinkels.
 • Vergunning voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat.
 • Vergunning verkoop van vuurwerk.
 • Evenementenvergunning:
  • evenementen overig.
 • Omgevingsvergunningen activiteit milieu.

Meer informatie

Meer informatie over Ondermijning vindt u op de website van de Rijksoverheid. Informatie over de Wet Bibob staat op de website van Justis.