Bijstand

  • U hebt (tijdelijk) onvoldoende inkomen.
  • De bijstandsuitkering vult eventuele inkomsten aan tot het bijstandsniveau.
  • U woont in de gemeente.

U bent 27 jaar of ouder

  • U meldt zich eerst aan als werkzoekende via werk.nl.
  • U meldt zich bij de gemeente en maakt een afspraak met een consulent van het Sociaal Team van de gemeente.
  • In de eerste afspraak bespreekt u uw situatie met de consulent. De consulent legt u de procedure uit. U krijgt aanvraagformulieren mee om thuis in te vullen.
  • De aanvraagformulieren levert u binnen 5 werkdagen in bij de balie van het gemeentehuis samen met de nodige bewijsstukken.
  • Daarna krijgt u een uitnodiging van het Sociaal Team voor een intakegesprek.
contact met het Sociaal Team

U bent jonger dan 27 jaar

  • Je meld je bij het jongerenloket in Alkmaar. Zij volgen het advies van het RIVM waar het gaat om het coronavirus. Daarom word je verzocht om zo veel mogelijk digitaal contact te zoeken met het jongerenloket.

  • U krijgt eerst een baanzoekplicht van 4 weken, voordat u een bijstandsaanvraag kunt indienen. Informatie hierover krijgt u via het Jongerenloket.

Zie ook