Langer verblijf amv’s bij Broekakkers

Sinds oktober 2023 vangt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ongeveer 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op bij groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen. Het idee was dat deze groep in februari 2024 zou verhuizen naar Klein Zwitserland in Schoorl. Dit duurt echter langer dan verwacht. 

De gemeente Bergen heeft daarom in samenspraak met het COA besloten om de amv’s langer in Broekakkers te laten verblijven. De verwachting is nu dat voor de zomer meer duidelijkheid komt over de huisvesting in Klein Zwitserland. Op 4 december 2023 heeft het college de inwoners van Egmond-Binnen al tijdens een bijeenkomst en per brief geïnformeerd dat de amv’s langer dan verwacht in Broekakkers zouden blijven.

Omgevingsvergunning Broekakkers

Het college heeft op 1 maart 2024 de vergunning voor het planologisch mogelijk maken van het tijdelijk gebruiken van Broekakkers als opvanglocatie voor asielzoekers met terugwerkende kracht verleend. De reden hiervoor is, is dat het in eerste instantie niet nodig leek om voor de beperkte duur van de opvang van asielzoekers een vergunning aan te vragen. Nu de amv’s langer blijven dan verwacht, is dit wel nodig. 

Huisvesting Klein Zwitserland

Op dit moment zijn de eigenaar van Klein Zwitserland en het COA nog in overleg met elkaar om te kijken welke scenario’s met betrekking tot huisvesting het beste uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor hebben beide partijen meer tijd nodig dan verwacht. 

Informatiebijeenkomst toekomst Broekakkers

Zodra er meer bekend is, informeren wij u via de website en de gemeentekrant. Vóór de zomervakantie organiseert de gemeente nog een bijeenkomst met de inwoners om met hen te spreken over de toekomstplannen voor groepsaccommodatie Broekakkers. Naar verwachting is er dan ook meer duidelijkheid over de toekomst van Klein Zwitserland in Schoorl als opvanglocatie.