Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. In de maanden mei, juni en juli zijn op veel eikenbomen in vrijwel heel Nederland behaarde rupsen te vinden. Na contact met de hele kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. 

In Castricum, Uitgeest en Heiloo zijn al diverse nesten met eikenprocessierupsen verwijderd. 

nest eikenprocessierups melden

Wat kunt u doen?

  • Meld een nest altijd bij de gemeente. Dat kan het best via de knop: "Melding doen" of telefonisch.
  • Blijf uit de buurt van de nesten. Ze komen voor in eikenbomen. Toch in de buurt? Bescherm dan de huid en ogen. Ook honden kunnen klachten krijgen van de rups.
  • Zet planten en plaats nestkastjes voor mezen in de tuin. Die trekken natuurlijke vijanden van de rups aan zoals de koolmees en de sluipwesp. Probeer nesten of rupsen nooit zelf te verwijderen of  te vernietigen. Spuit niet met gif, dat kan schadelijk zijn voor planten, dieren en mensen.

Inspecties vanuit de gemeente

De gemeente houdt inspecties op locaties waar de rups mogelijk aanwezig is. Zit er een nest met rupsen in een boom op openbare gemeentegrond, dan haalt de gemeente het nest met rupsen zo snel mogelijk weg. Wie zelf een nest ziet kan dit melden bij de gemeente. 

Gaat het om een boom op niet-gemeentegrond, dan is melden bij de gemeente ook de beste optie. De gemeente haalt het nest zelf weg of neemt contact op met de beheerder als het bijvoorbeeld om een natuurgebied gaat.

Natuurlijke bestrijding

De processierups komt voor in eikenbomen. Een beleid met gevarieerde (boom) aanplant, helpt tegen verspreiding. Daarom kiezen we steeds vaker voor meerdere (boom)soorten in een straat. Onder andere zijn mezen een natuurlijke vijand van de rups. Ook het ecologisch maaien van bermen en het minder vaak uitmaaien van bomen dragen bij aan een leefgebied van natuurlijke vijanden van de rups. 

Meer informatie is te vinden op de website processierups.