Verkoop gemeentelijk vastgoed

In de media en in de politiek is aandacht geweest voor de verkoop van oude huurpanden door de gemeente in het verleden. Om u zo goed mogelijk te informeren, stellen wij zo veel mogelijk informatie beschikbaar. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht via info@bergen-nh.nl

Huurwoningen in onderzoek

Via een WOB-verzoek zijn er over de volgende voormalige huurpanden van de gemeente vragen gesteld: 

  • Egmonderstraatweg 15, Egmond aan den Hoef
  • Huismansweg 2a, Schoorl
  • Brededijk 3 en 3a, Egmond aan den Hoef
  • Oude Prinsweg 25, Bergen
  • Visserstraat 17, Egmond aan Zee
  • Duinstraat 6, Egmond aan Zee
  • Kerkedijk 36, Bergen,
  • Schoolstraat 20, Egmond aan Zee,
  • Tuindorpweg 21, Bergen en de
  • Marinestraat 10, Egmond aan Zee

Verkoop gemeentelijke huurwoningen

Vanaf 2015 is door de gemeente vastgoed verkocht. Het gaat hier voornamelijk om huurwoningen in slechte staat met hoge onderhoudskosten en waar een zeer lage huur voor werd ontvangen van soms enkele tientjes per maand. In 2007 was al een poging ondernomen om dit te doen. Deze poging is toen gestrand in de raad. Na een nieuw raadsbesluit in 2013 is er wel gemeentelijk vastgoed (zijnde bovenstaande huurwoningen) verkocht.

Waarom verkopen?

De gemeente Bergen wilde af van deze huurpanden, omdat de gemeente de verhuur van woonhuizen en winkels niet ziet als kerntaak. Daarnaast zouden de kosten voor onderhoud de komende jaren sterk stijgen. Dat werd als onwenselijk gezien.

Sociale insteek

Bij de verkoop van de panden is winstmaximalisatie nooit een uitgangspunt geweest. De gemeenteraad heeft meerdere malen aangegeven dat bij de verkoop het maatschappelijk, sociale gevoel mee moet wegen. De gemeente wilde geen onnodige onrust creëren bij de huurders die in sommige gevallen tot een zeer kwetsbare doelgroep behoorden. Dat blijft tot de dag van vandaag overeind. Ter illustratie: twee van de panden die op de nominatie voor verkoop stonden zijn nog steeds in bezit van de gemeente en de huurder zit daar nog in. Dit omdat de verkoop van deze panden te grote sociale gevolgen had voor de huurder en de gezondheid van de huurder zou schaden.

Onafhankelijke waardebepaling

Om op een goede en onafhankelijke manier de waarde van deze panden te bepalen, heeft de gemeente vier lokale NVM makelaarskantoren de opdracht gegeven gezamenlijk een rekensystematiek te ontwikkelen. Na het bepalen van de systematiek hebben de makelaars de verkoopprijs van de verhuurde panden bepaald. In deze gevallen is de WOZ waarde bij huurpanden nooit gelijk is aan de verkoopwaarde. Deze ligt in de regel veel lager, zeker gezien de staat van onderhoud van de woningen en de (in veel gevallen) lage huur die er voor verkregen werd. Je koopt immers een object met zittende huurder die zich kan beroepen op de oude huurrechten.   

Beleidslijn verkoop woningen in verhuurde staat

De raad heeft in 2013 besloten tot het afstoten van deze huurpanden. Het college heeft voor de verkoop van de verhuurde woningen de volgende beleidslijn gebruikt. Eerst werd de verhuurde woning aangeboden aan de huurder en vervolgens aan de familie of vrienden van de huurder. Als laatste stap zou de huurwoning vervolgens op de markt worden aangeboden (FUNDA). Van de beleidslijn is enkel afgeweken als dit een sociaal of algemeen belang diende. Daar heeft de gemeente gekozen voor maatwerk.