Voor de pers

Bent u vertegenwoordiger van de media en hebt u een vraag over de gemeente of over werkorganisatie De BUCH? Belt u dan met:

  • Dorine van der Meij
  • Manuela Lima
  • Bianca Validzic
  • Joyce Schoonebeek

We staan u graag te woord. Het telefoonnummer is 088 - 909 73 00.

Persberichten

Persbericht 21 maart 2023

Gaat minimaal zeven procent van de omzet naar energiekosten, dan komen bedrijven en wellicht verenigingen en stichtingen in aanmerking voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling wordt een deel van het bedrag dat meer wordt betaald voor energie teruggestort.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen en voor stichtingen, verenigingen en overige instellingen die aan de voorwaarden voor de regeling voldoen. Dit betekent dat de energiekosten minimaal 7% van de omzet (in 2022) moeten bedragen om in aanmerking te komen. Dat is de energie-intensiteitseis.

Verenigingen en stichtingen

Wethouder Marco Wiesehahn (Sociale en Economische Zaken): “Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt een energie-intensieve mkb’er meer adem om het bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden. Ook verenigingen en stichtingen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gebruikmaken van de regeling.”

Op dit moment maakt de gemeente een inventarisatie onder verenigingen en stichtingen om te onderzoeken of zij te maken heeft met hogere energielasten. “Wellicht kan nu al voor een deel ondersteuning worden geboden aan het verlagen van die lasten.”

Aanvragen kan tot oktober

De TEK is open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023. Aanvragen kan met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de TEK regeling en de voorwaarden op de website van RVO.

Persbericht 16 maart 2023

De heer C.J. (Kees) Van Straaten uit Bergen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is vanmiddag uitgereikt door burgemeester Lars Voskuil in Theater De Vest in Alkmaar, tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van ’t Praethuys.

De heer Van Straaten was van 1981 tot 2015 actief als huisarts in zijn woonplaats Bergen. Hij was bij allerlei initiatieven en activiteiten betrokken, allemaal gericht op verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Bergen, maar ook in de regio. In 2006 is hij verkozen tot beste huisarts van Noord-Holland. In 2015 ontving hij de Van Foreestpenning, een prijs die zelden of nooit aan niet-specialisten wordt uitgereikt. 

Al meer dan 25 jaar is de heer Van Straaten actief als bestuurslid bij de Maarten Weldamstichting, die steun geeft op het gebied van gezondheidszorg, educatie, culturele prestaties en extraatjes voor jeugdigen. Sinds 2015 is hij secretaris van Stichting Schoolproject Ethiopië.

Betrokkenheid

De heer Van Straaten wordt omschreven als iemand die altijd vooraan staat als er iets georganiseerd moet worden. Zijn werk voor diverse commissies geeft hier blijk van, evenals zijn betrokkenheid, als medeoprichter, bij de huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK). Vanuit die achtergrond werd hij ook toezichthouder bij het door hem mede ontwikkelde ‘Vicino’, een organisatie voor eerstelijns GGZ. Na zijn pensioen was hij nog scan-arts en werd hij parttime arts bij het Hospice Alkmaar. 

Vanaf 2016 tot de zomer van 2022 was de oud-huisarts zeer actief betrokken bij Stichting ’t Praethuys, een inloophuis voor iedereen die door kanker geraakt wordt. Hij wordt hierbij omschreven als een zeer actief voorzitter. Onder zijn voorzitterschap heeft 't Praethuys grote stappen gemaakt. 

Persbericht, 15 maart 2023

Gisteren zette wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen. Dit deed ze samen met onder andere de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge. Met het ondertekenen van de woondeal wordt een afspraak gemaakt tussen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord om tot en met 2030 maar liefst 40.000 nieuwe woningen te bouwen. 

Afspraken

In de Woondeal hebben de provincie en gemeenten in Noord-Holland Noord afgesproken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de nationale woningbouwopgave en wat daarvoor nodig is. Ook zijn er afspraken gemaakt over waar de woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar de woningen in moeten vallen. In de Woondeal wordt ingezet op de bouw van 184.000 woningen in Noord-Holland, bijna een vijfde van de nationale opgave. In de gemeente Bergen worden circa 1.000 woningen gebouwd.

Stap naar woningmarkt toegankelijk voor alle inwoners

“In gemeente Bergen is een grote vraag naar betaalbare woningen. Wij streven ernaar dat de komende jaren twee derde van de nieuwe woningen in het segment ‘betaalbaar’ valt, zodat ook starters en inwoners met een laag- en middeninkomen een woning binnen de gemeente kunnen vinden en binnen de gemeente kunnen blijven wonen. Met deze ondertekening zetten we een mooie stap richting een woningmarkt die voor al onze inwoners toegankelijk is”, aldus wethouder Yvonne-Roos Bakker.

Op vrijdag 17 maart start officieel de restauratie van Hoeve Overslot en Slotweg 44. De renovatie duurt ongeveer een jaar.

De gemeente wil van het Slotkwartier een aantrekkelijk gebied maken, waar de belangrijke geschiedenis van deze locatie en de betekenis ervan tot leven wordt gebracht. Omdat Hoeve Overslot een Rijksmonument is, is er in de voorbereiding van de restauratie intensief contact geweest met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Verder is er afgestemd met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In juni vorig jaar verstrekte de gemeente de omgevingsvergunning.

Wat houdt de restauratie in?

Pronk Restauratie voert de restauratie uit en begint met het dak en de gevel van de hoeve. Later dit jaar volgt de binnenzijde. Daarna wordt Slotweg 44 gerestaureerd. Hier wordt de fundering verbeterd, de daken vernieuwd en geïsoleerd en de kozijnen en voegen gerestaureerd en vernieuwd. Er komen duurzame verwarmingsinstallaties. Verder wordt geluidsisolatie aangebracht in het gedeelte dat als kleinkunstpodium gaat worden gebruikt. Stichting Hafre blijft een deel van Hoeve Overslot gebruiken als kleinkunstpodium. Over de invulling van het overige deel van de Hoeve neemt het college binnenkort een besluit.

Uitnodiging

Wethouder Ernest Briët onthult vrijdag 17 maart om 9.00 uur het bouwbord. U bent hierbij van harte welkom. De onthulling is op de steiger voor Hoeve Overslot. Na het officiële moment is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wij zien u graag op 17 maart!

Voor meer informatie en aanmelden: Cyril Kraak, communicatieadviseur gemeente Bergen, tel. 06 57877146 of cyrilkraak@debuch.nl

Persbericht 7 maart 2023

Woningeigenaren in Bergen kunnen vanaf nu een gratis energiegesprek aanvragen met een Energiecoach. De vrijwillige energiecoaches van de Noord-Hollandse Energiecoöperatie hebben onlangs een opleiding gevolgd, en staan klaar om hun dorpsgenoten tips te geven over energiebesparing in woningen.

“De energiecoaches zijn vrijwilligers die tips geven over energiebesparing in een een-op-een gesprek bij u thuis”, vertelt wethouder Ernest Briët. “De coach bespreekt energiebesparende maatregelen, zoals kleine kostenbesparende activiteiten, maar kan ook samen met u een stappenplan maken voor grootschalige energiebesparing. Zoals bijvoorbeeld dakisolatie, vloerisolatie of het aardgasvrij maken van uw woning.”

Noord-Hollandse Energiecoöperatie

De vrijwillige energiecoaches vallen onder de Noord-Hollandse Energiecoöperatie (NHEC). Gemeente Bergen heeft energiegesprekken ingekocht bij de NHEC, zodat woningeigenaren deze gratis kunnen aanvragen.

Woningeigenaren van de gemeente Bergen kunnen zich aanmelden voor een gratis energiegesprek via www.nhec.nl/energiescan-bergen. Heeft u vragen? Stel deze dan via info@nhec.nl.

Met vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Ivo de Block, Communicatieadviseur Klimaat, via 06 55 26 13 93 of ivodeblock@debuch.nl

Persbericht 7 maart 2023

Tot en met 12 oktober 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de vergunningen voor Hotel Prins Maurits en voor Eyssenstein Appartementen ter inzage. Hierop zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Met het vaststellen van de Nota van Zienswijzen door het college zijn de vergunningen nu verleend. Het gaat om de omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en het aanleggen van een uitrit.

Projecten Prins Maurits en Eyssenstein

De plannen bestaan uit de sloop van zowel Hotel Prins Maurits als het rijtje recreatiewoningen aan de Zeeweg met de naam Eyssenstein Appartementen. Het tussenliggende parkeerterrein maakt ook deel uit van de ontwikkeling. Het gebouw van de reddingsbrigade blijft zoals het is. Op de Van Hasseltweg 7 wordt Hotel Prins Maurits met 24 hotelkamers vervangen door een gebouw met 30 recreatieappartementen. Het rijtje recreatiewoningen van Eyssenstein wordt vervangen door een gebouw op de hoek van de Zeeweg en de Van Hasseltweg. Hierin komen 39 recreatieappartementen, een woonappartement en op de begane grond commerciële voorzieningen.

Een stap verder

Wethouder Yvonne Roos–Bakker is verheugd: “Heel mooi dat we weer een stap verder zijn richting de bouw van bijna 70 nieuwe recreatieappartementen zo dichtbij het strand.”

Vervolg

De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Op een later moment worden de omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw aangevraagd. Deze worden ook ter inzage gelegd.

Meer informatie over de projecten kan worden verkregen in het kantoor van de initiatiefnemer Torero Invest op locatie: Zeeweg 42, 1865 AC, Bergen aan Zee, of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl.