Voor de pers

Bent u vertegenwoordiger van de media en hebt u een vraag over de gemeente of over werkorganisatie De BUCH? Belt u dan met:

  • Dorine van der Meij
  • Manuela Lima
  • Bianca Validzic
  • Joyce Schoonebeek

We staan u graag te woord. Het telefoonnummer is 088 - 909 73 00.

Persberichten

Persbericht 24 november 2022

Vandaag zijn in Den Haag handtekeningen gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Valentijn Brouwer, wethouder in gemeente Castricum, deed dit namens de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Gemeenten geven jaarlijks geld uit aan producten, werken en diensten. Gemeenten die daarbij de juiste, duurzame keuzes maken, vormen gezamenlijk een krachtig netwerk op weg naar een duurzame, sociale wereld. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen ontving donderdagmiddag in Den Haag de eerste partijen die zich aansluiten bij het Manifest MVOI 2022-2025. 

Valentijn Brouwer: “Met de ondertekening geven we ook als gemeenten een duidelijk signaal af over welke route we willen nemen richting verduurzaming. Onze manier van opdrachtgeven en inkopen vormt een belangrijke voorbeeldfunctie. Door dit in gezamenlijkheid met andere overheden goed inrichten, ontstaat er snel een netwerk waarmee we verandering naar een duurzame, sociale wereld kunnen realiseren.”

Het manifest bestaat uit zes thema’s: Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair, Ketenverantwoordelijkheid, Diversiteit en inclusie, en Social Return.

Met de hele organisatie

Brouwer vervolgt: “Je maakt pas echt het verschil als niet alleen de afdeling inkoop, maar de hele organisatie op alle niveaus, betrokken is. Vandaar dat we niet spreken van MVI maar van MVOI. De ‘O’ van (intern) ‘opdrachtgeven’ gaat vooraf aan het inkopen. De hele organisatie zet zich zo in voor de doelen die we met onze gemeenten willen bereiken, van visie- en planvorming tot opdrachtgeven en inkopen.”

Persbericht 23 november 2022

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Woensdag presenteerden de gemeenten hun bevindingen in de raadszaal van het gemeentehuis in Heiloo aan scholen, beleidsmakers en de kinderburgemeester. Wethouder van de gemeente Heiloo, Ronald Vennik: “We willen leerlingen niet belasten met het probleem van milieuvervuiling, maar juist handvatten geven om iets te doen vanuit hun innerlijke gedrevenheid. Het zelf maken zet leerlingen in hun kracht. Zo kunnen ze concreet iets betekenen op het gebied van duurzaamheid.”

Maakonderwijs als handvat voor circulariteit

Inwoners spelen een belangrijke rol in de verandering naar een circulaire economie. Hierbij kun je denken aan een ander gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten, waarbij ze hun waarde zo min mogelijk verliezen. Consuminderen, hergebruik en reparatie worden weer de norm. Dit vergt een andere manier van denken en doen. Het circulair maakonderwijs-programma biedt hier concrete handvatten voor. De opdrachten zetten aan tot denken over duurzaamheid van onze producten. En kinderen leren echt de technieken om op een andere manier met spullen om te gaan.

Lokaal krachten bundelen 

‘Vroeger werden maaktechnieken nog op veel scholen gegeven, maar dit is sinds de jaren ‘90 nagenoeg uit ons onderwijs verdwenen. Er zijn niet zoveel mensen meer die de technieken, zoals bijvoorbeeld het repareren van kleding, beheersen. Voor de lesmodulen hebben de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo een lokaal netwerk van ondernemers, experts en vrijwilligers met de juiste kennis en vaardigheden bij elkaar gebracht’, vertelt Wytske de Man tijdens de presentatie. Zoals Marijke Dirkson, een lokale schaapsherder, handwerkexperts van de Vrouwen van Nu Noord-Holland en medewerkers van Wolatelier de Krachtige Kudde. 

Leraren en leerlingen enthousiast

Met oude kleding van kringloop Noppes in Uitgeest maakten leerlingen elk een eigen tas én leerden ze meer over fast-fashion en duurzaamheid. De lessen van de module wol/textiel zijn inmiddels afgerond op drie scholen in Bergen en Egmond. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast. “Aandacht voor wereldproblematiek, echte dingen doen en werken met échte mensen in de klas zijn van onschatbare waarde,” aldus Josefien, leerkracht van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen, ‘De leerlingen denken actief mee, kijken bijvoorbeeld even naar het label in hun kleding. Waar komt het vandaan? Wie heeft het gemaakt? Wat kan er nog mee gedaan worden als ik het niet meer draag?’ 

Kinderburgemeester stelt vragen 

Tijdens de presentatie gaf kinderburgemeester Maurits van Schouten aan dat hij graag meer milieueducatie wil op de scholen in Heiloo. Dat stemde de wethouders duurzaamheid van de vier gemeenten positief. Wethouders Ronald Vennik van Heiloo en Valentijn Brouwer van Castricum legden uit waarom zij circulair maakonderwijs zo belangrijk vinden. “Het werken met je handen, leren van techniek en hoe belangrijk het is om dingen opnieuw te gebruiken of te repareren slaat meerdere vliegen in één klap. De kinderen staan aan de basis van een duurzame samenleving waarin makers weer een belangrijke plaats gaan innemen!” 

Fietsen maken

Tijdens de presentatie kwam ook de volgende lesmodule ‘fietsen maken’ aan bod. Onder leiding van een lokale fietsenmaker start deze module begin 2023 op vier scholen; in Egmond, Heiloo, Uitgeest en Castricum.

Persbericht 15 november 2022

Op 25 november 2022 wordt de Ruïnekerk in Bergen in oranje licht gezet. En nee, dit is niet vanwege het WK voetbal. Met het verlichten van dit iconische gebouw wordt aandacht gegeven aan geweld tegen vrouwen. De gemeente Bergen ondersteunt hiermee de campagne Orange the World.

Deze campagne vindt in meer dan 100 landen plaats en loopt van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen op 25 november tot 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. 

Iedereen is van harte welkom bij het moment van de ontsteking van de oranje verlichting op 25 november vanaf 15.30 uur in de Ruïnekerk in Bergen.  

Respectvol met elkaar omgaan

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Preventie is in 2022 het thema van de campagne. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang. “Het moet gewoon stoppen”, vindt ook burgemeester Lars Voskuil. “We moeten respectvol met elkaar omgaan. Het belang van deze campagne is groot, omdat het nog veel voorkomt, ook in huiselijke kring. Nog niet iedereen is zich ervan bewust dat het al heel lang een serieus probleem is. Het moet onze nadrukkelijke aandacht krijgen.”

Iconisch

Dit jaar wordt de Ruïnekerk in het oranje gezet, vorig jaar was dit het Witte Kerkje van Groet en het jaar daarvoor de vuurtoren Van Speijk in Egmond aan Zee. Toeval? De burgemeester denkt van niet. “Het moet een zichtbaar, herkenbaar, iconisch object zijn. Dan komt de boodschap het beste over. En wie kent de Ruïnekerk nou niet.”  

Het begint volgens Voskuil allemaal bij bewustwording, mensen aan het denken zetten. “Waarom is deze campagne nodig? Dat is de vraag die mensen zichzelf gaan stellen. Veiligheid in de samenleving doe je niet alleen door handhaving, maar ook door bewustwording. Wees je ervan bewust en verzet je ertegen. Accepteer het niet, maar meld het.”

Gelijkwaardige samenleving

Dominee van de Ruïnekerk Engele Wijnsma: “De onderdrukking van vrouwen is een thema wat ons zeer aanspreekt”, zegt hij. “De kerk staat in mijn ogen voor humaniteit en gelijkwaardigheid. Het gaat om een wereld van rechtvaardigheid, dat is het ideaal. Wij willen ons als kerk inzetten voor een gelijkwaardige samenleving.” Het steunen van Orange the World lijkt dus te passen als een jas. “Als kerk zijn we ons er veel meer bewust van geworden. We hebben het er ook meer over. De kerk is er niet voor zichzelf, maar voor de wereld.”

De missie van de kerk is volgens Wijnsma bijdragen aan een humane samenleving. “Een plek zijn waar iedereen welkom is. Wij zijn altijd beschikbaar, voor gesprekken of voor melding. We hebben nu een vertrouwenspersoon aangesteld, die iedereen kan gebruiken. En dan kijken wij waar we kunnen helpen.” 

Campagne start al vóór 25 november

In de diensten voorafgaand aan de 25ste zal Wijnsma al aandacht besteden aan de campagne. Vóór het ontsteken van de verlichting is er een bijeenkomst in de kerk, waarin het doel van de campagne nogmaals wordt benadrukt. De dominee zal het welkomstwoord op zich nemen, gevolgd door ervaringsverhalen van twee medewerkers van de Merel van Groningen Foundation. Vervolgens zet de burgemeester, samen met kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker, de Ruïnekerk in het oranje licht. Bij het gemeentehuis en bij de kerken van Bergen, Egmond en Schoorl komt de Orange the World-vlag te hangen. Op de website Orange the World vindt u meer nieuws en informatie over alle activiteiten. 

Signaleer je een alarmerende situatie, groot of klein? Kijk op veilig thuis of bel met 0800-2000. Bij direct gevaar is 112 bellen het advies.

LED-verlichting 

Voor de verlichting van de Ruïnekerk is gekozen voor LED-verlichting. Omdat LED-lampen een aanzienlijk langere levensduur hebben en veel minder energie verbruiken, zijn deze lampen een stuk beter voor het milieu dan bijvoorbeeld gloeilampen of halogeenlampen. 

Persbericht 9 november 2022

De gemeente Bergen nam dit jaar deel aan het NK Tegelwippen, waarbij is geprobeerd om zo veel mogelijk tegels te vervangen voor groen. Veel inwoners deden mee: gezamenlijk hebben ze 7660 tegels vervangen door groen. 

Meer groen voorkomt wateroverlast, biedt meer koelte op warme dagen, en houdt het water vast bij droogte. Daarom heeft de gemeente én een groot aantal enthousiaste inwoners zich ingezet voor het NK tegelwippen. Iedereen kon meedoen. Deelnemers vervingen tegels in de tuin door groen. Wie gebruik maakte van de tegelophaalservice kreeg er een zakje botanische bloembollen voor terug. Daarmee konden ze gelijk een start maken met het vergroenen. Komend voorjaar zien de inwoners het prachtige resultaat ervan. 

Meer groen

Een versteende omgeving en tuininrichting zorgt in de bebouwde omgeving voor problemen. Zoals hittestress en wateroverlast. Door tegels te vervangen door groen, is de grond juist beter aangepast op het veranderende klimaat. Daarnaast wordt de leefruimte voor planten en dieren vergroot. En het draagt bij aan een gezondere en mooiere gemeente: daar gaan we samen voor!

Tegelstand

Tijdens het NK Tegelwippen is gemeten hoeveel bestrating plaats heeft gemaakt voor groen. Er is dit jaar een record behaald: landelijk hebben maar liefst 2,8 miljoen tegels ruimte gemaakt voor groen. Dat zijn 40 voetbalvelden aan oppervlakte. Gemeente Bergen is heel blij dat zo veel inwoners hebben meegedaan en is trots op het aantal van 7660 verwijderde tegels. Volgend jaar gaat Bergen weer meedoen. Dan loopt de uitdaging van 21 maart t/m 31 oktober.

Persbericht 9 november 2022

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES), met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren. De eerste RES-monitor ligt nu op tafel. De resultaten stemmen optimistisch. 

De ambitie is om 3,6 TWh duurzame energie op te wekken in 2030. Daarvan heeft de energieregio Noord-Holland Noord al 2,2 TWh gerealiseerd. Sinds de vaststelling van de RES (versie 1.0)  is er een stijging te zien van 13% in bestaande en geplande opwekking.

De meeste duurzame energie wekt de regio tot nu toe op met windturbines op land. Het is de bedoeling om de doelstellingen vooral met zonne-energie verder in te vullen. Dat betekent meer zonnepanelen op daken, en meer zonneweides. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden, blijkt uit de RES-monitor. 

Samenwerken aan groei 

De groei van duurzame energieopwekking is het gezamenlijke doel van diverse partijen in de regio: gemeenten, de provincie, het waterschap, ontwikkelaars, energiecoöperaties en vele anderen. Zij werken intensief samen aan deze missie.

Ook met Liander wordt samengewerkt. Om de groei te realiseren moeten er namelijk ook oplossingen komen voor de schaarste op het elektriciteitsnet. Per zoekgebied is een inschatting gemaakt of er kansen zijn voor systeemefficiëntie. Bijvoorbeeld het beter benutten van restcapaciteit op bestaande netten, energievraag- en aanbod combineren of het clusteren van duurzame opwek-projecten.  

Omgeving betrekken

In Noord-Holland Noord liggen 43 zoekgebieden: gebieden met ruimte voor opwekking van duurzame energie op land. De meeste zoekgebieden zijn bestemd voor zonne-energie; daarnaast zijn er zes zoekgebieden voor wind. Bij de uitwerking van de zoekgebieden werkten de gemeenten samen met de omgeving. Van de 43 zoekgebieden zijn er momenteel 30 in een verkennend stadium. Voor vijf zoekgebieden worden plannen ontwikkeld. Eén zoekgebied is in de ontwerpfase en zeven zoekgebieden zijn nog niet in voorbereiding.

Capaciteit elektriciteitsnet 

Op dit moment is er een zoekgebied dat direct kan worden aangesloten op het net, dit is in Westfriesland. In andere gebieden wordt de netcapaciteit uitgebreid; de verwachting is dat 80% tussen 2023 en 2030 kan worden aangesloten. Voor het overige deel is de aansluitperiode nog onbekend, omdat deze afhankelijk is van meerdere factoren. Provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen op het net. 

Warmtevraag 

De RES-monitor heeft ook vraag en aanbod van warmte geïnventariseerd. In alle regio’s komt het grootste gedeelte van de warmtevraag voort uit woningen. De meeste woningen werden in 2020 verwarmd met aardgas. Tussen 2017 en 2020 is het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving jaarlijks met 2% gedaald. 3% van de woningen is aardgasvrij. Sinds 2017 is dit aandeel licht gestegen, voornamelijk dankzij nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting. 

Op koers

De uitkomsten van de monitor worden aangeboden aan de colleges van de gemeenten, waterschappen en provincie, die vervolgens de volksvertegenwoordigers informeren. In sessies met raadsleden, wethouders, stakeholders en geïnteresseerden gaat de RES werkgroep in gesprek over de vraag of ze op koers liggen richting 2030, of dat bijsturing nodig is. Ook wordt aan dezelfde doelgroepen een vragenlijst uitgezet. Dit als input voor het voorgangsdocument van de RES van begin 2023.

Meer informatie

De RES-viewer geeft actuele informatie per zoekgebied. Cijfers en meer informatie is te vinden in de RES-monitor.
Op 9 november is er van 19.30 tot 21.30 uur een online sessie voor alle geïnteresseerden. De monitor wordt toegelicht, en welke lessen wij hieruit kunnen trekken.

Daarnaast is er ook een online enquête. Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen aangeven wat goed gaat, en wat nog aandacht behoeft.

Het was op woensdag 2 november een drukte van belang bij de Tuindorpweg. Na een eerder verzoek van de buurtvereniging aan de gemeente om de bestaande struiken in het plantsoen te vervangen door een meer gevarieerde beplanting, was het nu zover. Samen met leerlingen van groep 8 van de Matthieu Wiegmanschool hebben zij, onder aanmoediging van bewoners van de Marke, de tussenberm versierd met kleurige vaste planten. Leuk om naar te kijken, en goed voor vlinders en insecten. 

Deze actie maakt onderdeel uit van de derde GroenSpoor Plantestafette, waarin acht gemeenten samen met hun inwoners, scholen, bedrijven en instellingen werken aan meer biodiversiteit en een mooie omgeving. Planten zorgen voor een fijn uitzicht tijdens een wandeling, én zorgen voor een betere waterafvoer de grond in. Dat gaat wateroverlast bij hevige regenval tegen. 

Bij de gezellige start in de Matthieu Wiegmanschool vertelde Ineke Wynia van landschap Noord-Holland  over de verschillende planten uit de border zoals de blauwbloeiende smeerwortel.  Hommels zijn dol op de blauwe bloemen. Het is een echte inheemse plant, dat wil zeggen een plant die hier van nature thuishoort. Dat is belangrijk, want op deze planten zoeken insecten hun eten, een schuilplek  en planten zij zich voort. 

Vervolgens gaven de leerlingen met de ‘startschop’ het startsein voor het evenement. En niet alleen de leerlingen staken de handen uit de mouwen: de bewoners sloten enthousiast aan bij de jeugd. Zo ook de 90 jarige bewoner die het naar eigen zeggen geweldig vond om met de kinderen te kunnen planten! Toen alle planten en struiken in de grond zaten kregen alle deelnemers een zakje biologische bolletjes mee naar huis om hun eigen tuin wat op te fleuren.