Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt.

De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking gegaan.

Wat de Omgevingswet voor u betekent

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen hebt om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Veranderingen voor u

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. 
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Het doel van de nieuwe wet is plannen meer in samenhang met elkaar te bekijken. De wet zorgt voor evenwicht tussen benutten en beschermen van de leefomgeving. Tegelijkertijd worden de procedures korter. En inwoners en ondernemers krijgen meer inzicht in hun omgeving. 

De nieuwe Omgevingswet gaat bijvoorbeeld over:

  • bouwplannen
  • milieuvergunningen
  • asbestsanering
  • bouwen in water of natuur

Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in.

Procedure

Alle vastgestelde bestemmingsplannen gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is 1 ruimtelijk plan voor de hele gemeente. Hebt u kleine (ver)bouwplannen, dan verandert er niets voor u. In sommige gevallen verandert de procedure wel.

Hebt u een (ver)bouwplan waarvoor het bestemmingsplan moet wijzigen? Vraag dan een vooroverleg aan. U doet dit met een conceptaanvraag via het Omgevingsloket. Denkt u er om dat u klikt op vooroverleg voordat u de aanvraag indient.

Het bestemmingsplan verandert in 2024 naar een omgevingsplan. Daarom is het goed om een vooroverleg aan te vragen. Wij beoordelen de haalbaarheid van uw plan en bespreken de meest geschikte route.

Eenvoudiger en overzichtelijker

De Omgevingswet maakt het eenvoudiger en overzichtelijker. Als u iets wilt bouwen, kunt u gemakkelijker zien of dat past binnen de regels. En als uw buren iets willen bouwen, kunt u die informatie makkelijker vinden en erop reageren.

Omgevingsloket

Op het omgevingsloket werken alle overheden samen. Het wordt makkelijker om op dit online loket een ruimtelijke project te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen, bouw van windmolenparken of uitbouwen van een verdieping van uw huis. Het loket laat zien wat er in een bepaald gebied wel of niet mag. Het is het startpunt voor een vergunningaanvraag.

Borgen van kwaliteit door toetsing

Vanaf 1 januari 2024 moet degene die vergunning heeft gekregen in sommige gevallen een kwaliteitsborger inschakelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de categorie: woning met tuin. Een externe, onafhankelijke partij toetst het plan aan de bouwkundige regels. Deze partij controleert ook of de bouw volgens de regels wordt uitgevoerd. Nu doet de gemeente dat nog. Deze toetsing en controle is geregeld in de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de planologische toetsing en controle. Dit betekent dat de gemeente bijvoorbeeld locatie, massa en uiterlijk bepaalt.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Begrippen als het bestemmingsplan en de structuurvisie zijn verdwenen met de Omgevingswet. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe instrumenten gekomen, zoals het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

  • De omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor de gemeente op basis van de wensen van inwoners en bedrijven. Wat vinden we belangrijk voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 
  • In het omgevingsplan komen alle regels en kaders voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Contact

Als u vragen hebt over de (invoering van) de Omgevingswet, neem dan contact op met de gemeente.