Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein behandelt onderwerpen uit het sociaal domein, zoals zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen. De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Bergen. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders.

De Adviesraad praat onder andere over:

  • Uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Jeugdwet.
  • Participatiewet.
  • Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.
  • Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen.

De Adviesraad adviseert over wat er in de samenleving speelt. Zij vraagt inwoners en (in)formele zorg- en welzijnsorganisaties om advies vanuit de praktijk. Deze informatie helpt de Adviesraad om de gemeente te adviseren bij de in- en uitvoering van de diverse wetten en regelingen in het sociaal domein. 

Vergaderingen van de adviesraad

De adviesraad vergadert elke tweede woensdagavond van de maand, behalve in de zomervakantie. De openbare vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Bergen. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Wilt u een vergadering bijwonen, vul dan het contactformulier van de ASD in.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van de adviesraad Sociaal Domein in gemeente Bergen, kijk dan op de website van de ASD voor:

Meer informatie of langskomen

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties of wilt u langskomen? Kijk dan op adviesraad Sociaal Domein. Of neem contact op via het contactformulier.