Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van het college van b&w is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad.

Lars Voskuil (burgemeester)

burgemeester Lars Voskuil

Portefeuille Lars Voskuil

Erik Bekkering (wethouder)

Portefeuille Erik Bekkering

Arend Jan van den Beld (wethouder)

Foto: Arend Jan van den Beld (wethouder)

Portefeuille Arend Jan van den Beld

Martijn Schroor (gemeentesecretaris)

Foto: Martijn Schroor (gemeentesecretaris)

Meer informatie gemeentesecretaris