Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van het college van b&w is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad.

Lars Voskuil (burgemeester)

Yvonne Roos-Bakker (wethouder)

Marco Wiesehahn-Vrijman (wethouder)

Ernest Briët (wethouder)

Martijn Schroor (gemeentesecretaris)

Gemeentesecretaris Martijn Schroor