Burgemeester en wethouders

College

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van het college van b&w is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad.

Peter Rehwinkel (burgemeester)

Portefeuille

Erik Bekkering (wethouder)

Portefeuille

Antoine Tromp (wethouder)

Portefeuille

Klaas Valkering (wethouder)

Portefeuille

Arend Jan van den Beld (wethouder)

Portefeuille

Martijn Schroor (gemeentesecretaris)

Meer informatie