Commissie Overleg Landelijk Gebied Bergen

Primair is de OLGB een adviescommissie van het college die gevraagd en ongevraagd het college van advies kan dienen over zaken die het landelijk gebied betreffen.  Net zo belangrijk is de functie van platform waar uitwisseling van kennis en het zoeken naar overeenstemming over de gewenste richting voor het landelijk gebied plaats vindt.

Het OLGB komt, met uitzondering van de zomermaanden, maandelijks bij elkaar op de derde donderdag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

Meer informatie bij: Pieter Korstanje.

Vergadering

In verband met het coronavirus is de vergadering van de commissie niet fysiek toegankelijk. De vergadering wordt gevoerd via videobellen (Microsoft Teams).

Hebt u vragen over een bouwplan of over het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de betreffende plantoelichter.