Commissie Overleg Landelijk Gebied Bergen

De commissie Overleg Landelijk Gebied Bergen (OLGB) een adviescommissie van het college. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die het landelijk gebied betreffen. Daarnaast is het een platform waar uitwisseling van kennis plaatsvindt en zoeken naar overeenstemming over de gewenste richting voor het landelijk gebied.

Het OLGB komt, met uitzondering van de zomermaanden, maandelijks bij elkaar op de 3e donderdag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

Meer informatie bij Pieter Korstanje via e-mail naar: pieterkorstanje@debuch.nl

Vergadering

Hebt u vragen over een bouwplan of over het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht.