Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers binnen de gemeente. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen, dus niet in detail). Zij neemt alle beslissingen die belangrijk zijn voor de gemeente. Bijvoorbeeld de vaststelling van het omgevingsplan of vaststellen van beleidsnota's.

De gemeenteraad van gemeente Bergen heeft 21 leden, die elke 4 jaar worden gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente. 

Website gemeenteraad Bergen

Voor al onze bestuurlijke informatie kunt u terecht op onze speciale website: raadbergen-nh.nl


U vindt hier onder andere informatie over de volgende onderwerpen: