Kruispunt Landweg - Kerkedijk - Koninginneweg - Russenweg

Van 29 april t/m 3 mei zijn er werkzaamheden op het kruispunt Landweg - Kerkedijk - Koninginneweg - Russenweg.

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren is het kruispunt voor doorgaand verkeer afgesloten (pdf, 1 MB) vanaf de Landweg en de Koninginneweg. Het fietspad blijft open. We voeren deze  werkzaamheden uit om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren. 

Overzicht en lagere snelheid

We maken aanpassingen om beter overzicht te creëren voor alle weggebruikers en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer omlaag te brengen. Hiermee wordt het kruispunt overzichtelijker en veiliger.

De aanpassingen:

  • Eerder plaatsten we tijdelijke drempels. Deze halen we weg.
  • Aanbrengen voetgangersoversteekplaats (VOP). We verhogen de oversteekplaats voor voetgangers. Hier komt een plateau met de daarbij horende hoogte en wegmarkeringen. De verhoging haalt de snelheid eruit voor gemotoriseerd verkeer.
  • We halen de beplanting weg op het midden-eiland ter hoogte van de oversteekplaats. Deze beplanting zorgt er namelijk voor dat overstekend verkeer minder goed is te zien. 
  • Verplaatsen van de 2 lichtmasten. Deze staan nu voor de oversteekplaats, waardoor voetgangers minder zichtbaar zijn. 
  • We plaatsen zijmarkeringen om een visuele versmalling te creëren. Dit haalt de snelheid eruit voor gemotoriseerd verkeer.

Planning

Op dit kruispunt vonden in het verleden meerdere ongelukken plaats. Ook inwoners hebben melding gemaakt van de onveilige situatie. De aanpassingen zijn gewenst vanwege het extra fietsverkeer van en naar de tijdelijke locatie van de BSG aan de Oudtburghweg.

We begrijpen dat er in de meivakantie toeristisch verkeer is op de wegen in onze gemeente.

Om de overlast voor:

  • omwonenden,
  • inwoners,
  • de Europese School Bergen en de BSG en
  • overige bestemmingen

in de buurt te beperken, heeft het de voorkeur om de werkzaamheden in de meivakantie uit te voeren. We plaatsen duidelijke borden met de omleidingsroute.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, neemt u contact met ons op via 14 072 (zonder netnummer) of per mail naar info@bergen-nh.nl.