Tijdelijke verkeersmaatregelen kruispunt Egmond aan Zee

Vanaf 10 maart vindt groot onderhoud plaats van de verkeerslichten bij het kruispunt Egmonderstraatweg - Sportlaan - Voorstraat bij Egmond aan Zee. De werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken. Het voornemen is dat de werkzaamheden voor Koningsdag 2024 zijn afgerond.

Verkeershinder beperkt

De geschatte hinder voor de weggebruikers is klein tot beperkt en afgestemd met de regio, de hulpdiensten en de busmaatschappij. Het verkeer kan langs de werkzaamheden rijden en fietsen. Voor het gemotoriseerd verkeer geldt een lagere maximale snelheid van 30 km/u. 

Het is mogelijk dat er rijstroken worden afgezet. Er zijn verkeersregelaars aanwezig als detectie in het wegdek wordt ingeslepen en het verkeer moet worden tegengehouden. 

Er is gekozen om de werkzaamheden te starten in maart, omdat na april het zomerseizoen begint en er dan meer verkeer gaat rijden en fietsen.

Nieuwe verkeerslichten

De verkeerslichten zijn aan het einde van hun levensduur en geven geregeld storingen. Dit heeft invloed op de verkeersveiligheid van de weggebruikers en de bereikbaarheid van Egmond aan Zee. 

Gemeente Bergen maakt met de nieuwe verkeerslichten ook een moderniseringsslag. Storingen worden automatisch doorgegeven, waardoor die sneller worden opgepakt en afgehandeld. De verkeerslichten zijn verbonden met de verkeerslichten in de regio Alkmaar. Hiermee is verkeersmanagement op regionaal niveau mogelijk.

Contact en meer informatie

De aannemer voor de totale civiele werkzaamheden is Speer infra. 

info@speerinfra.nl

035 - 695 33 23

Voor eventuele vragen over het verkeer tijdens de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heren S. van Eijk, H. Stroomer en J. Wanders tijdens kantooruren via het algemene nummer 072 - 888 00 00 en via Fixi