Verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Landweg

We verbeteren de verkeersveiligheid op het kruispunt Landweg - Kerkedijk – Koninginneweg – Russenweg. Vanaf half oktober vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. In mei 2024 passen we het kruispunt aan.

Overzichtelijker

Door de aanpassingen ontstaat een beter overzicht voor alle weggebruikers. De maatregelen hebben ook invloed op de snelheid van het gemotoriseerd verkeer op de Landweg en de Koninginneweg ter hoogte van het kruispunt. De zichtbaarheid van overstekende fietsers, voetgangers en automobilisten neemt hiermee toe.

Maatregelen

We halen beplanting weg, brengen drempels aan en verbeteren de verlichting.

  • Door de beplanting op de 2 midden-eilanden was overstekend verkeer minder goed te zien. Daarnaast was het lastig om de beplanting op een veilige manier te onderhouden.
  • We verhogen de oversteekplek voor voetgangers op een drempel. Hierdoor verlaagt de snelheid van gemotoriseerd verkeer terwijl de aandacht van en voor overstekend verkeer toeneemt.
  • Door de oversteekplek van voetgangers op de juiste manier te verlichten zijn voetgangers beter te zien.

Voorgenomen planning

In de meivakantie van 2024 vinden de werkzaamheden plaats. Half oktober 2023 voeren we voorbereidende werkzaamheden uit aan het kruispunt.

In vakantieperiode

Het werk was gepland voor half oktober 2023. Om de maatregelen veilig uit te voeren is een afsluiting van het kruispunt nodig van 5 werkdagen voor doorgaand verkeer vanaf de Landweg en de Koninginneweg. 

Om de overlast voor het verkeer en omwonenden te beperken, plannen we de werkzaamheden bij voorkeur in een vakantieperiode. Omdat de herfstvakantie samenvalt met de Kunst10daagse en vanwege de benodigde weersomstandigheden is de uitvoering niet eerder mogelijk dan in de meivakantie van 2024. Daarmee houden we de te verwachten overlast zo laag mogelijk. 

In de meivakantie kan er meer toeristisch verkeer zijn. Met borden en informatie leiden we het verkeer om. 

Tijdelijke aanpassing tot mei 2024

Om de verkeersveiligheid nu al te verbeteren, leggen we in oktober tijdelijke drempels aan op de Landweg en de Koninginneweg. Dit is ook nodig vanwege de tijdelijke huisvesting van de BSG aan de Oudtburghweg. We monteren elementen op het asfalt, waardoor de snelheid van gemotoriseerd verkeer omlaag gaat en de aandacht voor overstekend verkeer toeneemt. We hoeven de weg voor deze aanpassing niet volledig af te sluiten.

Meer informatie

Als u vragen hebt over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker verkeer Bram Wever via 088 909 91 44 of info@bergen-nh.nl. Wij verzoeken u daarbij het kenmerk Z23 145257/D683231 te vermelden.