Container voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken

Eind 2021 hebben (de meeste) inwoners van Bergen een rolcontainer voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) gekregen. Zo maken we afval scheiden makkelijker en goedkoper. Daarnaast is afval scheiden beter voor het milieu.

De eerste stap om het u makkelijk te maken uw afval te scheiden, is de invoering van de rolcontainer voor pmd-afval. 

Woningen met tuin: wel een container voor pmd

In december 2021 hebben inwoners met een woning met tuin een container voor pmd ontvangen. De nieuwe rolcontainer legen we vanaf januari 2022. 

Ander inzamelschema

Elke rolcontainer legen we voortaan eens in de 3 weken. De reden is dat de inzamelwagens elke week 1 soort afval kunnen ophalen. Door goed te scheiden verzamelt u het afval straks in 3 rolcontainers. De hoeveelheid restafval neemt flink af door beter scheiden. Voor de gescheiden stromen pmd- en restafval is één keer in de 3 weken voldoende. Als u onvoldoende capaciteit heeft met 1 container voor groente-, fruit- en tuinafval dan kunt u gratis een tweede container voor gft-afval aanvragen. Papier kunt u op de oude manier wegbrengen.

Rolcontainer teruggeven

Als na een half jaar de container u alsnog niet bevalt, dan kunt u de container weer terug geven. Dat is echter niet wat wij u adviseren. Immers in 2024 wordt de variabele heffing geïntroduceerd. Vanaf 2024 betaalt u voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. De pmd-container helpt u om goed te scheiden en dus uw kosten te drukken.

Verzamelcontainers voor pmd-afval

Vooralsnog blijven de verzamelcontainers voor pmd-afval in de gemeente. We handhaven een aanbod handhaven dat aansluit bij de behoefte. Wat dit betekent voor de bestaande verzamelcontainers in de gemeente, nadat inwoners van Bergen, de Egmonden, Schoorl en Groet een eigen pmd-containers hebben gekregen, is op dit moment nog niet bekend.

Flat, appartement of bovenwoning: geen container voor pmd

Als u in een flat, appartement of bovenwoning woont of gebruikmaakt van een bovengrondse verzamelcontainer, krijgt u géén container voor pmd. Er verandert voor u op niets. 

Deel Egmond aan Zee: omgekeerd inzamelen

In een deel van Egmond aan Zee zijn de tuinen klein en de straten smal. De gemeenteraad besloot daarom dat daar de inwoners hun rolcontainer voor restafval inleveren, nadat zij de container voor pmd hebben ontvangen. Dit wordt ook wel omgekeerd inzamelen genoemd. Zo houden zij 2 rolcontainers bij huis in plaats van 3. Restafval kunnen deze inwoners straks kwijt in een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk dichtbij huis. Zij ontvangen daarvoor een persoonlijke pas om de verzamelcontainer te openen en het restafval weg te gooien. 

Ondergrondse containers voor restafval

In 2022 onderzoeken we welke locaties in Egmond aan Zee het meest geschikt zijn voor de verzamelcontainers. Pas als deze verzamelcontainers klaar zijn voor gebruik, ontvangen deze inwoners hun container voor pmd en wordt de rolcontainer voor restafval opgehaald. HVC informeert hen hierover tijdig. Tot die tijd kunt kunnen deze inwoners van Egmond aan Zee hun afval scheiden zoals gewend. Ook verandert het inzamelschema niet.