Container voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken

Eind 2021 hebben (de meeste) inwoners van Bergen een rolcontainer voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) gekregen. Zo maken we afval scheiden makkelijker en goedkoper. Daarnaast is afval scheiden beter voor het milieu.

De eerste stap om het u makkelijk te maken uw afval te scheiden, is de invoering van de rolcontainer voor pmd-afval. 

Woningen met tuin: wel een container voor pmd

In december 2021 hebben inwoners met een woning met tuin een container voor pmd ontvangen. De nieuwe rolcontainer legen we vanaf januari 2022. 

Ander inzamelschema

Elke rolcontainer legen we voortaan eens in de 3 weken. De reden is dat de inzamelwagens elke week 1 soort afval kunnen ophalen. Door goed te scheiden verzamelt u het afval straks in 3 rolcontainers. De hoeveelheid restafval neemt flink af door beter scheiden. Voor de gescheiden stromen pmd- en restafval is één keer in de 3 weken voldoende. Als u onvoldoende capaciteit heeft met 1 container voor groente-, fruit- en tuinafval dan kunt u gratis een tweede container voor gft-afval aanvragen. Papier kunt u op de oude manier wegbrengen.

Verzamelcontainers voor pmd-afval

Vooralsnog blijven de verzamelcontainers voor pmd-afval in de gemeente. We handhaven een aanbod handhaven dat aansluit bij de behoefte. Wat dit betekent voor de bestaande verzamelcontainers in de gemeente, nadat inwoners van Bergen, de Egmonden, Schoorl en Groet een eigen pmd-containers hebben gekregen, is op dit moment nog niet bekend.

Flat, appartement of bovenwoning: geen container voor pmd

Als u in een flat, appartement of bovenwoning woont of gebruikmaakt van een bovengrondse verzamelcontainer, krijgt u géén container voor pmd.

Deel Egmond aan Zee: maatwerk inzamelen

In een deel van Egmond aan Zee zijn de tuinen klein en de straten smal.

Lees meer over maatwerk voor de afvalinzameling deel Egmond aan Zee.