Bed en Breakfast

U kunt in de gemeente Bergen een Bed & Breakfast (B&B) beginnen bij uw woning. Een B&B is ook mogelijk als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf. U moet voldoen aan de voorwaarden. U betaalt toeristenbelasting.

Toestemming

  • U heeft altijd eerst toestemming nodig, omdat de bestemmingsplannen niet rechtstreeks voorzien in een B&B. Dan heeft u voor de B&B een omgevingsvergunning nodig. 
  • U kunt hiervoor bij de gemeente een informatieverzoek doen.
  • Onder een B&B verstaat de gemeente: verstrekken van logies met ontbijt binnen een gedeelte van de bestaande (bedrijfs)woning of het hoofdgebouw.
  • Een B&B valt onder de zogeheten kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.