Bed en Breakfast

U kunt in gemeente Bergen een Bed & Breakfast (B&B) beginnen bij uw woning. Een B&B is ook mogelijk als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf. U moet voldoen aan de voorwaarden. U betaalt toeristenbelasting.

Toestemming

 • U heeft altijd eerst toestemming nodig, omdat het omgevingsplan niet altijd een B&B mogelijk maakt. Dan heeft u voor de B&B een omgevingsvergunning nodig. 
 • U kunt hiervoor bij de gemeente een informatieverzoek doen (pdf, 321 KB).
 • Onder een B&B verstaat de gemeente: verstrekken van logies met ontbijt binnen een gedeelte van de bestaande (bedrijfs)woning of het hoofdgebouw.
 • Een B&B valt onder de zogeheten kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.

 • De woning behoudt overwegend de woonfunctie en de uitstraling die daarbij hoort.
 • Voor de activiteiten is geen melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingenbesluit milieubeheer.
 • Op eigen terrein moet voldoende parkeergelegenheid zijn.
 • De B&B mag geen nadelige invloed hebben op het verkeer.
 • De B&B mag niet geen horeca en detailhandel hebben, logischerwijs met uitzondering van de verkoop die hoort bij de uitoefening van een Bed & Breakfast.
 • Alle voorzieningen voor de B&B moeten aan aanvullende technische eisen voldoen voor de brandveiligheid. Houd rekening met een mogelijke forse investering.

Aanvullende voorwaarden voor reguliere woningen 

 • Het verhuurde deel mag maximaal 25% van het vloeroppervlak van de gehele woning zijn, inclusief aan- en uitbouw. 
 • Het verhuurde deel mag maximaal uit 50 m² bestaan, met een maximum van 2 kamers. 
 • Een B&B mag alleen worden gerealiseerd in een woning die permanent bewoond is en blijft door de hoofdgebruiker van het perceel. 
 • Een B&B voorziening mag aan maximaal 4 personen worden aangeboden (dit is exclusief kinderen tot 18 jaar).
 • Een Bed & Breakfast betekent geen permanente bewoning of permanente verhuur (aan dezelfde persoon/personen). Een keukenvoorziening maakt geen onderdeel uit van een B&B; sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan.
 • Bij een woning mag een B&B niet worden gerealiseerd in vrijstaande bijgebouwen.

Aanvullende voorwaarden voor agrarische bedrijven

 • Bij agrarische bedrijven is een B&B wel toegestaan in de woning, aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen.
 • Het maximum bij agrarische bedrijven is 100m2, met een maximum van 25m2 per kamer. En een maximum van 8 personen (exclusief kinderen tot 18 jaar).

Verder gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere woningen.