Digitale informatieborden

  • Verenigingen en stichtingen (non-profit) kunnen een tekst publiceren op de digitale informatieborden om activiteiten onder de aandacht te brengen.
  • Publicatie is gratis.
  • Voor activiteiten en evenementen met een algemeen belang (openbaar toegankelijk), geen reguliere sportwedstrijden.
  • De publicatietermijn is maximaal 1 week (van maandag tot en met zondag).
  • Uw verzoek moet minimaal 1 week vóór de publicatietermijn zijn aangeleverd.
  • U ontvangt alleen bericht bij afwijzing van uw verzoek. De gemeente beoordeelt of de tekst wordt geplaatst en kan de tekst aanpassen. 
  • Uw bericht is maximaal 5 regels van 16 lettertekens. Wij adviseren niet meer dan 4 regels te gebruiken voor een goede leesbaarheid.
  • Aanvragers kunnen aan de publicatie van hun berichten geen rechten ontlenen.
geef uw evenement door aan ons